CPVA Direktoriaus pavaduotojas (ES, Lietuvos ir tarptautinių programų valdymo sritis)

Galioja iki

2024-06-05

Skyrius

Direktoriaus pavaduotojai ir jų patarėjai

Kviečiame prisijungti direktoriaus pavaduotoją, Europos Sąjungos (ES), Lietuvos ir tarptautinių programų valdymui kuruoti, koordinuojant šių CPVA padalinių veiklą:

 • Europos infrastruktūros tinklų projektų skyriaus;
 • Ignalinos programos skyriaus;
 • Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus;
 • Valstybės sienų ir kelių investicijų skyriaus.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

1. Priskirtų administruoti programų bei priemonių ir veiklų valdymas:

 • Vidaus saugumo fondo programa 2014–2020 m;
 • Vidaus saugumo fondo programa 2021–2027 m.;
 • Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, programa 2021–2027 m.;
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė 2014–2020 m.;
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė 2021–2027 m.;
 • Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programa;
 • Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 2014–2021 m.;
 • Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa, Dvišalio bendradarbiavimo fondas 2014–2021 m.;
 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa 2022–2029 m.;
 • Ignalinos programa;
 • 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa, kiek tai susiję su 3 konkrečiu  tikslu „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas”, nustatytu Reglamento (ES) 2021/694 6 straipsnyje, kuriam teikiama finansinė parama trečiosioms šalims pagal Reglamentą (ES) 2021/887;
 • Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamų  ministerijų plėtros programų pažangos priemonės, kurios priskirtos Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus (toliau – LITIS) kompetencijai;
 • Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamų  ministerijų plėtros programų pažangos priemonės, kurios priskirtos Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus (toliau – LITIS) kompetencijai;

2. Vykdyti bendrą aukščiau minėtų programų šių procesų priežiūrą: kvietimų ir paraiškų vertinimo, sutarčių sudarymo ir keitimo,  viešųjų pirkimų vykdymo, mokėjimų prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumo finansuoti patikrą ir kt.;

3. Kitos programos bei veiklos, kurios priskirtos šių CPVA padalinių kompetencijai: LITIS, Europos infrastruktūros tinklų projektų skyriui, Valstybės sienų ir kelių investicijų skyriui, Ignalinos programos skyriui;

4. Pagal kompetenciją atstovauti CPVA ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei kitos horizontalių procesų veiklos.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Turi 5 ir daugiau metų vadovaujamo darbo patirties, pageidautina įgytos per pastaruosius 10 metų;
 • Turi bent 5 metus darbo patirties ES ir/ar kitų donorų finansuojamų programų kūrimo ir/ar valdymo, ir/ar koordinavimo, ir/ar įgyvendinimo srityje, pageidautina įgytos per pastaruosius 10 metų;
 • Per pastaruosius 3 metus atstovavai Europos Komisijoje ir/ar kitoje Lietuvos donorų institucijoje ir/ar tarptautinėje institucijoje ir/ar Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų atitinkančiose valstybėse;
 • Turi puikių vadovavimo įgūdžių: lyderystės, sisteminio mąstymo, situacinio vadovavimo, komandų formavimo, darbuotojų ugdymo ir motyvavimo;
 • Išmanai viešojo sektoriaus projektų valdymą;
 • Turi strateginio planavimo ir atsiskaitymo patirties;
 • Esi įgijęs (-jusi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Moki anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

Dėmesio. Iš CV ar kitų dokumentų, kuriuos pateiksite, turime įsitikinti, jog atitinkate nurodytus reikalavimus.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 4321 iki 5392 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

 • Ši atranka vykdoma konkurso būdu;
 • Iki 2024 m. birželio 5 d. visus reikiamus dokumentus pateik Valstybės tarnybos portale: https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices
 • Ten rasi reikiamų pateikti dokumentų sąrašą;
 • Kilus pagrįstų abejonių dėl atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms duomenims patikslinti;
 • Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4-10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;
 • Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, laukia testas žodžiu.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

 • Susijusių su darbu, susisiek su direktoriaus pavaduotoja Rasa Suraučiene tel. +370 687 98048 arba el. paštu
 • Susijusių su atrankos procesu, susisiek su personalo vadybininke Daiva Cicėnienė tel. +370 615 19153 arba el. paštu

IKI GREITO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.