Centrinė projektų
valdymo agentūra

Išmanome savo darbą – turime daugiau nei 20 metų projektų valdymo patirties ir dirbame, kad viešosios investicijos būtų naudingos ir valdomos atsakingai. Administruojame projektus ir programas, įgyvendiname tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politiką. Taip pat teikiame metodinę pagalbą viešųjų investicijų srityje valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms, konsultuojame viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų klausimais.
Vizija
Kiekvienas projektas - geresnei
gyvenimo kokybei.
Misija
Dirbame kartu, kad viešosios
investicijos būtų naudingos
ir atsakingai valdomos.
Vertybės
Profesionalumas, paslaugumas,
tobulėjimas, skaidrumas.

Kokybės vadyba ir akreditacijos

2004
EDIS akreditacija
2004 m. Europos Komisija suteikė agentūrai EDIS (Extended Decentralised Implementation System – Išplėstinė decentralizuota įgyvendini...
2009
Kokybės vadybos sistema
Nuo 2009 m. gruodžio mėn. Agentūroje buvo sukurta ir veikė integruota kokybės užtikrinimo ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, sertifik..
2015
LEAN vadybos sistema
2015 m. CPVA pradėjo taikyti LEAN vadybos sistemos metodus veiklos efektyvumo gerinimui.
2021
PILLAR standartas
Europos Komisija, atlikusi Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos vertinimą dėl papildomo standarto (Pillar Assessment), prip...

CPVA veiklos grupės

Skaidrumo grupė
Analizuoja galimas korupcijos priežastis ir sąlygas bei jas šalina.
Grupės vadovė
Etikos komisija
Nagrinėja potencialius viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejus, svarsto įvairius darbuotojų elgesio ir etikos klausimus, susijusius su atskirais asmenimis ar visu kolektyvu. Komisijos sprendimų pagrindu formuojama CPVA etikos praktika.
Grupės vadovė
Diskriminavimo, smurto ir priekabiavimo atvejų nagrinėjimo komisija
Nagrinėja CPVA darbuotojų pasiūlymus dėl diskriminacijos, smurto ir priekabiavimo prevencijos. Tiria pranešimus dėl diskriminavimo, smurto ir priekabiavimo atvejų bei teikia tyrimo išvadas ir rekomendacijas CPVA direktoriui.
Komisijos pirmininkė

CPVA narystė tinkluose

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija
Asociacija jungia mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus Lietuvoje bei yra patikimas ir profesionalus žinių šaltinis kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais, organizacijoms diegiant inovacijas, darant pokyčius, gerinant organizacijos efektyvumą ir kokybę bei dalinantis gerosiomis vadybos praktikomis.
Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA)
Personalo specialistus visoje Lietuvoje vienijanti asociacija padeda dalintis patirtimi ir
žiniomis, rengia specialistų mokymus, konferencijas, seminarus, taip pat teikia konsultacijas
darbo teisės klausimais.
Praktikų tinkas Europos vystomajam bendradarbiavimui
Europos vystomojo bendradarbiavimo agentūras suburianti neformali platforma suteikia galimybę stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos ir Europos Sąjungos valstybių narių, įgyvendinant tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politiką, dalijantis informacija bei sukaupta patirtimi.
EBPO Viešojo ir privataus sektorių partnerystės ir infrastruktūros vyresniųjų pareigūnų tinklas
Tinklas vienija aukšto lygio pareigūnus, sprendžiančius infrastruktūros valdymo, pirkimų
planavimo ir vykdymo, taip pat viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) klausimus, padeda EBPO komitetams tobulinti bendrą tarptautinį supratimą apie infrastruktūros valdymą ir efektyvų VPSP įgyvendinimą.
Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Europai (UNECE) Viešojo ir privataus sektorių partnerystės darbo grupės biuras
Darbo grupė rengia metodines rekomendacijas, gaires bei kitus dokumentus įvairiais viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projektų įgyvendinimo klausimais. Darbo grupėje pristatoma Lietuvos ir CPVA patirtis, rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus.
Europos Sąjungos VPSP kompetencijų centras (EPEC)
Centras siekia padėti ES šalių narių, ES šalių kandidačių ir kitų šalių viešojo sektoriaus
institucijoms užtikrinti geresnę viešojo ir privataus sektorių partnerystę (VPSP). Centro
susitikimuose pristatoma Lietuvos ir CPVA patirtis, rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus.
Pasaulinė viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) padalinių ir VPSP specialistų asociacija (WAPP)
Pasaulinė nevyriausybinė organizacija, padedanti savo nariams siekti profesinių tikslų ir skatinanti geriausią VPSP praktiką, suderintą su Jungtinių Tautų keliamais darnaus vystymosi tikslais (DVT).

Nuorodos į partnerines organizacijas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.