Konsultavimas rengiant strateginio valdymo sistemos dokumentus

2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Strateginio valdymo įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus ir beveik 40-ies lydimųjų teisės aktų pasikeitimus, kuriais įtvirtinama strateginio valdymo bei biudžeto valdymo pertvarka ir sudaroma naujas integruotas strateginio valdymo modelis, sujungiantis strateginių tikslų formavimą ir įgyvendinimą su biudžeto asignavimų planavimu ir išlaidų kontrole. 

2021 balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naują Strateginio valdymo metodiką ir CPVA priskyrė vykdyti nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojo metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas. 

Plėtros programa

CPVA ekspertai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą institucijų, rengiančių plėtros programas, darbuotojams. Ekspertų, konsultuojančių plėtros programų rengimo klausimais, kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“. 

Dokumentas, kuriame detalizuojami pagrindiniai reikalavimai plėtros programos turiniui ir struktūrai – Plėtros programų rengimo rekomendacijos. 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su plėtros programų rengimu, pateikiami skiltyje D.U.K. Šioje skiltyje taip pat galite užduoti naują klausimą. 

Taip pat rekomenduojame susipažinti su mokymų medžiaga skiltyje „Gebėjimų stiprinimas.

Pažangos priemonė

CPVA ekspertai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą institucijų, rengiančių pažangos priemones, darbuotojams. Ekspertų, konsultuojančių pažangos priemonių rengimo klausimais, kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“. 

Rengiant pažangos priemonę pildomos priemonės aprašo ir priemonės aprašo pagrindimo formos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Dokumentas, kuriame detalizuojami pagrindiniai reikalavimai apibrėžiant ir pagrindžiant priemonės turinį ir parametrus – Pažangos priemonių rengimo rekomendacijos. 

Kartu su priemonės aprašu ir priemonės aprašo pagrindimo forma pildoma priemonės skaičiuoklė. Skaičiuoklės forma pateikiama kaip aukščiau minimų metodinių rekomendacijų priedas. 

Dokumentas, kuriame galima rasti informaciją apie priemonės socialinės (ekonominės) naudos (žalos) apskaičiavimą – Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika. 

Investicijų projektas

CPVA ekspertai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą institucijų, rengiančių investicijų projektus, darbuotojams. Konsultacijų laikas telefonu investicijų projektų rengimo klausimais neribojamas. Klausimus galite pateikti ir el. paštu. Į el. paštu siunčiamus klausimus atsakymą gausite per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį po klausimo gavimo. Ekspertų, konsultuojančių investicijų projektų rengimo klausimais, kontaktinė informacija pateikiama puslapyje „Kontaktai. 

Dokumentas, kuriame aprašomas investicijų projekto rengimas – Investicijų projektų rengimo metodika. Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas – skaičiuoklė. Investicijų projektų rengimo metodikos 5-6 prieduose pateikiamos konversijos koeficientų ir socialinės-ekonominės naudos (žalos) apskaičiavimui taikomų įverčių reikšmės. Konversijos koeficientai ir įverčiai sekantiems metams atnaujinami atitinkamų metų gruodžio mėnesį. Investicijų projektų rengimo metodikos 8 priedas (investicijų projekto vertinimo klausimynas) – dokumentas, pagal kurio nuostatas atliekamas investicijų projekto vertinimas. 

Dokumentas, kuriame galima rasti informaciją apie investicijų projekto socialinės (ekonominės) naudos (žalos) apskaičiavimą – Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika. 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su investicijų projektų rengimu ir įverčių taikymu, pateikiami puslapyje D.U.K. Šioje skiltyje taip pat galite užduoti naują klausimą. 

Taip pat rekomenduojame susipažinti su mokymų medžiaga skiltyje „Gebėjimų stiprinimas“.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.