Kibernetinio saugumo programa (2021–2027 m Skaitmeninės Europos programos priemonė)

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su konsorciumo partneriais – viešąja įstaiga Inovacijų agentūra ir viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) – vykdo Skaitmeninės Europos programos kibernetinio saugumo srities projektą „Kibernetinio saugumo kompetencijų bendruomenės atnaujinimo projektas“ (CyberUP).

Projekto tikslas – per 2 metų laikotarpį sukurti ir įgyvendinti Nacionalinio koordinavimo centro  veiklos procesus, suburti kibernetinio saugumo bendruomenę koordinuojant žinias ir inovacijas ES iš Lietuvos perspektyvos.

Tikslinė grupė – MVĮ, viešasis ir privatus sektorius.

Projekto įgyvendinimo terminas  – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Vienas iš projekto uždavinių – teikti finansinę paramą trečiosioms šalims, kuria siekiama remti ir stiprinti naujausių kibernetinio saugumo sprendimų įsidiegimą ir sklaidą MVĮ. Įgyvendinant šį uždavinį, bus skelbiami kvietimai teikti projektų paraiškas. CPVA atliks pateiktų paraiškų vertinimą, sudarys sutartis su atrinktų projektų vykdytojais ir atliks įgyvendinamų projektų priežiūrą.

Kvietimams numatyta skirti lėšų suma – 1,98 mln. Eur (iš kurių 50 proc. sudaro 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos lėšos ir 50 proc. Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.