Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas

Lietuva, 2004 m. tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore.

Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. , užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu, buvo patvirtintos Vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 2022-2025 metams.

Daugiau informacijos

Papildomą informaciją apie Vystomąjį bendradarbiavimą ir paramą demokratijai galite rasti čia:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.