Viešieji pirkimai

CPVA viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo
 • įgyvendindama ES Struktūrinių fondų ir tarptautinių programų techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus;
 • kaip Europos Komisijos Nacionalinė agentūra įgyvendindama Ignalinos programą;
 • vykdydama Ukrainos atstatymui skirtus projektus; 
 • vykdydama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus Sakartvelo, Moldovos, Ukrainos, Bosnijos ir Hercegovinos ginkluotosioms pajėgoms stiprinti skirtus Europos Taikos priemonės projektus;
 • vykdydama bei administruodama Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo bei kitus užsienio šalyse įgyvendinamus projektus;
 • siekdama užtikrinti su agentūros veikla susijusius poreikius.
Vykdydama viešuosius pirkimus, CPVA griežtai laikosi esminių Viešųjų pirkimų įstatymo principų
 • lygiateisiškumo, 
 • nediskriminavimo,
 • abipusio pripažinimo,
 • proporcingumo,
 • skaidrumo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.