Konsultavimas dėl biudžeto planavimo ir viešųjų išlaidų peržiūra

Viešųjų išlaidų peržiūra yra procesas, skirtas nustatyti, kaip ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos efektyviai naudoja valstybės biudžeto asignavimus ir kitas lėšas, skirtas ilgalaikės veiklos finansavimui. Šio proceso metu analizuojamos ministrų valdymo sričių įstaigų patirtos išlaidos, o pagrįstai gauti rezultatai leidžia priimti sprendimus dėl tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimo ir (arba) finansavimo pakeitimų. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Europos Komisija ir kitos tarptautinės organizacijos rekomenduoja viešųjų išlaidų peržiūrą kaip pažangią praktiką. Toks požiūris užtikrina efektyvesnį viešųjų lėšų planavimą per veiksmingą išlaidų kontrolę, leidžia identifikuoti lėšų sutaupymo potencialą ir sudaro prielaidas jas perskirstyti prioritetinėms sritims. 

Iki šiol Lietuvoje viešųjų išlaidų peržiūros nebuvo atliekamos sistemiškai, buvo įgyvendinami tik pilotiniai projektai.  

2021 m. balandžio 28 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 292 Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo (lrs.lt), kurioje buvo įtvirtintos pagrindinės teisinės nuostatos dėl viešųjų išlaidų peržiūros sampratos ir atlikimo tvarkos. 

Šiuo metu Išlaidų peržiūros atliekamos vadovaujantis Viešųjų išlaidų peržiūros metodinėmis gairėmis, patvirtintomis finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo“, kuriose yra nurodyta, kad viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodymu atlieka išlaidų peržiūrą. 

Daugiau informacijos apie atliekamas išlaidų peržiūras: Viešųjų išlaidų peržiūros – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (lrv.lt) 

Projektinė veikla

Projektas „Sisteminės viešųjų išlaidų peržiūros įgyvendinimas ir tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo tobulinimas“ 

2023 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija kartu su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra pradėjo įgyvendinti projektą „Sisteminės viešųjų išlaidų peržiūros įgyvendinimas ir tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo tobulinimas“ (Nr. 04-005-P-0001), kurio tikslas – padidinti valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio planavimo efektyvumą. Įgyvendinant projektą bus atlikta sisteminė viešųjų išlaidų peržiūra, kurios metu bus siekiama nustatyti neefektyviai naudojamus valstybės biudžeto asignavimus, skirtus tęstinei veiklai finansuoti. 

Šis projektas yra dalis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytos reformos „Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas“, kurios tikslas – padidinti ilgalaikį valstybės ir savivaldybių biudžetų tvarumą, vidutinės trukmės biudžeto formavimo ir viešųjų paslaugų finansavimo skaidrumą. Planuojama projekto darbų pabaiga –  2024 m. gegužės 31 d. Projekto vertė – 2 016 958,01 eurai, iš kurių 1 697 837,29 eurai finansuojami Europos Sąjungos iniciatyvos ­„NextGenerationEU“, skirtos ekonomikos gaivinimui skatinti, lėšomis. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.