Konsultavimas dėl savivaldybių rodiklių ir jų intergavimo į savivaldybių strateginių planų rengimą

Didžioji dalis Lietuvos savivaldybių teigia, kad surenka nepakankamai pajamų, kad padengtų savo išlaidų poreikius, bei lėšų investicijų projektams įgyvendinti. Savivaldybės jaučiasi nesavarankiškos, joms trūksta autonomiškumo ir lankstumo tenkinti vietos poreikius, užtikrinti optimalų viešųjų paslaugų teikimą ir infrastruktūros išlaikymą. Tai lemia, kad skirtingų savivaldybių gyventojams teikiamos nevienodos apimties ir kokybės viešosios paslaugos, naudojant skirtingos apimties infrastruktūrą, o tai didina regionų atskirtį.

Siekiant prisidėti prie savivaldybių finansinio tvarumo didinimo ir savivaldybių atskirties mažinimo teikiame tokias paslaugas:

  • Konsultuojame strateginio valdymo sistemos dalyvius dėl savivaldybių strateginių plėtros planų ir savivaldybių strateginių veiklos planų;
  • Teikiame konsultacijas ir metodinę pagalbą savivaldybėms, atliekant biudžeto išlaidų peržiūras;
  • Teikiame konsultacijas ir metodinę pagalbą savivaldybėms, atliekant savarankiškų pajamų peržiūras;
  • Teikiame konsultacijas ir metodinę pagalbą savivaldybėms, atliekant gyvenimo kokybės rodiklių analizę.

Taikant analitines priemones matuojame savivaldybių funkcijų išlaidų lygį, atsižvelgiant į savivaldybių kontekstą ir paslaugų poreikį nusakančius rodiklius, taip pat matuojame fiskalines pastangas savivaldybių pajamų didinimui, fiskalinį atotrūkį, disbalansą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.