Kontaktai

Rezultatų nėra
Direktoriaus pavaduotojai ir jų patarėjai
Direktoriaus pavaduotojas tarptautinio ir vystomojo bendradarbiavimo programų valdymui
Komunikacijos skyrius
Personalo skyrius
Viešosios ir privačios partnerystės skyrius
Metodinės pagalbos kompetencijų centras
Ignalinos programos skyrius
Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyrius
Struktūrinių ir investicijų fondų programa
Darnaus transporto projektų skyrius
Skaitmeninių sprendimų projektų skyrius
Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyrius
Kultūros projektų skyrius
Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyrius
Procesų valdymo skyrius
Socialinės apsaugos projektų skyrius
Sveikatos projektų skyrius
Švietimo ir mokslo projektų skyrius
Finansinių priemonių projektų skyrius
Transporto tinklų projektų skyrius
Urbanistinės plėtros projektų skyrius
Informacinių sistemų skyrius
Konsultacijos SFMIS2014 naudojimosi klausimais teikiamos telefonu 8 5 255 3305
Finansų skyrius
Verslo projektų skyrius
Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyrius
Europos infrastruktūros tinklų projektų skyrius
Ukrainos ir taikos investicijų skyrius
Valstybės sienų ir kelių investicijų skyrius
Strategijos ir veiklos priežiūros skyrius
Finansų valdymo ir apskaitos skyrius
Technologijų skyrius
Teisės ir pirkimų skyrius (Ukrainai ir kitoms šalims skirtų viešųjų pirkimų vykdymas bei tarptautinių programų (išskyrus ES investicijas ir Ignalinos programą) administravimo teisiniai klausimai)
Bendrųjų reikalų skyrius

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.