CPVA Direktoriaus pavaduotojas (Viešųjų investicijų ir ESIF procesų valdymo sritis)

Galioja iki

2024-06-12

Skyrius

Direktoriaus pavaduotojai ir jų patarėjai

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: viešųjų investicijų, Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų fondų ir programų horizontaliųjų funkcijų valdymas, koordinuojant šių CPVA padalinių veiklą:

 • Procesų valdymo skyriaus;
 • Finansų skyriaus;
 • Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyriaus;
 • Informacinių sistemų skyriaus;
 • Metodinės pagalbos kompetencijų centro;
 • Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Koordinuoti dalyvavimą 2021–2027 metų ES investicijų fondų ir kitos finansinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemų (toliau – valdymo ir kontrolės sistemos) kūrimo ir veikimo tobulinimo veiklose;
 • Koordinuoti ES investicijų fondų ir programų administravimo ir valdymo procesų nuolatinį tobulinimą;
 • Organizuoti rizikos valdymo proceso kūrimą ir tobulinimą valdymo ir kontrolės sistemose;
 • Koordinuoti ES investicijų fondų išlaidų deklaravimą Europos Komisijai (toliau – EK), prašymų sumokėti finansinį įnašą parengimą, duomenų pateikimą EK;
 • Koordinuoti iš ES investicijų fondų ir kitos finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų (toliau – projektai) pirkimų priežiūros bei pažeidimų tyrimų vykdymą;
 • Koordinuoti reikalaujamų grąžinti lėšų susigrąžinimą;
 • Koordinuoti interneto svetainių, informacinių sistemų, skirtų ES investicijų fondų ir kitos finansinės paramos lėšų administravimui, kūrimą bei priežiūrą;
 • Organizuoti veiksmus, susijusius su Europos Audito Rūmų, EK, valstybės institucijų ir (ar) įmonių atliktais valdymo ir kontrolės sistemų ir EK deklaruotų išlaidų auditais;
 • Koordinuoti LR investicijų įstatymo, LR koncesijų įstatymo ir LRV 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ CPVA priskirtų funkcijų vykdymą;
 • Koordinuoti Portfelio valdytojo ir Išlaidų peržiūrų metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijų vykdymą;
 • Pagal kompetenciją atstovauti CPVA ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Turi 5 ir daugiau metų vadovaujamo darbo patirties, pageidautina įgytos per pastaruosius 10 metų;
 • Turi bent 5 metus darbo patirties Europos Sąjungos Struktūrinių fondų bei kitų viešųjų investicijų įgyvendinimo srityje, valstybinio strateginio planavimo srityje, pageidautina įgytos per pastaruosius 10 metų;
 • Turi puikių vadovavimo įgūdžių: lyderystės, sisteminio mąstymo, situacinio vadovavimo, komandų formavimo, darbuotojų ugdymo ir motyvavimo;
 • Išmanai viešojo sektoriaus projektų valdymą;
 • Turi strateginio planavimo ir atsiskaitymo patirties;
 • Esi įgijęs (-jusi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Moki anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

Dėmesio. Iš CV ar kitų dokumentų, kuriuos pateiksite, turime įsitikinti, jog atitinkate nurodytus reikalavimus.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 4321 iki 5392 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

Ten rasi reikiamų pateikti dokumentų sąrašą;

 • Kilus pagrįstų abejonių dėl atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms duomenims patikslinti;
 • Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4-10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;
 • Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, laukia testas žodžiu.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

 • Susijusių su darbu, susisiek su direktoriaus pavaduotoja Jūrate Lepardiniene tel. +370 656 39018 arba el. paštu 
 • Susijusių su atrankos procesu, susisiek su personalo vadybininke Daiva Cicėnienė tel. +370 615 19153 arba el. paštu 

IKI GREITO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.