Projektų vadovas (-ė) I Ukrainos ir taikos investicijų skyrius

Galioja iki

2024-07-08

Skyrius

Ukrainos ir taikos investicijų skyrius

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: 2004 m. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, taip pat įsiliejo į tarptautinės donorų bendruomenės gretas. Iš šalies – pagalbos gavėjos tapome šalimi – donore. Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką. Atsižvelgiant į tai, įsteigtas Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondas (Fondas), kurio lėšomis finansuojamų projektų administravimo funkciją atlieka CPVA.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Glaudžiai bendradarbiauti su projektų vykdytojais, juos konsultuoti;
 • Atlikti projektų paraiškų vertinimą, esant poreikiui viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą, projekto vykdymo ataskaitų bei išlaidų vertinimą ir kitus, su projektų vykdymu susijusius dokumentus;
 • Vykdyti nuolatinę projektų stebėseną, sekti jų įgyvendinimo eigą bei esant poreikiui teikti informaciją apie projektus atsakingoms institucijoms;
 • Dalyvauti rengiant su Fondo veikla bei projektų administravimu susijusius teisės aktų projektus, vidaus procedūras, kitus dokumentus.

MES TIKIMĖS, KAD TU TURI:

 • Patirties, susijusios su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių finansinių institucijų finansuojamų programų ir (arba) projektų administravimu ir/arba įgyvendinimu;
 • Esi įgijęs (-jusi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Turi puikius komunikacinius bei derybinius įgūdžius;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių bei anglų kalbomis;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 2116 iki 2645 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825

KAIP KANDIDATUOTI:

 • El. paštu  atsiųsk šiuos dokumentus:
  • CV (gyvenimo aprašymą);
  • motyvacinį laišką, arba parašyk, kuo sudomino šios pareigos.
 • Susisieksime tik su atsirinktais kandidatais, kurie labiausiai atitiks keliamus reikalavimus;
 • Atranka vyks žodžiu nuotoliniu būdu.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

 • Susijusių su darbu, susisiek su vadove Eglė Uleckienė, tel. +370 608 43782 arba el. paštu
 • Susijusių su adaptacijos procesu, susisiek su kuratore Greta Motuzaite-Pastore tel. +370 656 59004 arba el. paštu 
 • Susijusių su atrankos procesu, susisiek su personalo vadybininke Daiva Cicėnienė tel. +370 615 19153 arba el. paštu 

IKI GREITO!


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.