Projektų vadovas (-ė) | Kultūros projektų skyrius

Galioja iki

2024-08-06

Pareigos

Projektų vadovas (-ė)

Skyrius

Kultūros projektų skyrius

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: prižiūrėsi  Europos Sąjungos investicijų fondų projektus, kuriais siekiama:

 • aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, kuriant modernią, šiuolaikinę visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą;
 • didesnio susidomėjimo kultūros paveldo objektais, išsaugant ir atskleidžiant vertingiausias kultūros paveldo objektų savybes;
 • didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir skatinti naujų produktų ir /ar paslaugų kūrimą;

Lietuvos veidą keičiantys projektai yra būtent tai, su kuo kasdien dirba tavo būsimoji komanda, kuri yra ambicinga ir nebijanti iššūkių, nuolat ieškanti būdų efektyvinti ne tik savo kasdienę veiklą, bet ir visą administruojamų programų procesą. Prisijunk, mums reikia Tavo idėjų!

 TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Vertinti projektų įgyvendinimo planus;
 • Prižiūrėti projektuose vykdomų veiklų ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą;
 • Įvertinti pirkimo sutarčių pakeitimų tinkamumą;
 • Įvertinti deklaruotų išlaidų tinkamumą;
 • Atlikti patikras projektų įgyvendinimo vietose (patikros vietoje metu apžiūrėti atliktus statybos / tvarkybos darbus, įvertinti jų atitikimą techniniam/tvarkybos darbų projektui bei rangos sutarčiai, rengti nustatytos formos projekto patikros vietoje dokumentus, teikti išvadas ir rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų ir pan.);
 • Nagrinėti projektų įgyvendinimo neatitikimus ir nustatyti jų prigimtį bei reikšmingumą;
 • Konsultuoti projektų vykdytojus įvairiais projektų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais;
 • Vertinti prašymus dėl papildomo projektų finansavimo.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Turi žinių, susijusių su Europos Sąjungos investicijų administravimu Lietuvoje;
 • Turi žinių, susijusių su LR statybos, Viešųjų pirkimų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymais bei statybos ir paveldo tvarkybos techniniais reglamentais;
 • Rengei, vertinai ir/arba įgyvendinai Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus;
 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

 • Dirbant su kultūros paveldo objektais;
 • Rengiant / administruojant projektus, finansuotus Europos Sąjungos fondų lėšomis;

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 1964 iki 2446 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

 KAIP KANDIDATUOTI: 

 KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

 JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

IKI GREITO!


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.