Projektų vadovas I Darnaus transporto projektų skyrius

Galioja iki

2024-08-09

Pareigos

Projektų vadovasProjektų vadovas (-ė)

Skyrius

Darnaus transporto projektų skyrius

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: kviečiame Tave prisidėti prie svarbių Lietuvai transporto infrastruktūros ir darnaus judumo projektų įgyvendinimo (tai elektromobiliai ir jų įkrovimo stotelės, biodujomis, elektra ir vandeniliu varomas viešasis bei krovininis transportas, elektra varomi laivai, biodujų ir vandenilio papildymo punktai, pėsčiųjų ir dviračių takai miestuose ir užmiestyje, ir kitos priemonės, kuriomis siekiama, kad gyventume kuo švaresnėje ir žalesnėje aplinkoje). Tai darbas nuo projektų įgyvendinimo planų vertinimo, projektų sutarčių sudarymo, projektų vykdytojų konsultavimo, iki projektų sutarčių priežiūros, išlaidų tinkamumo vertinimo, patikrų vykdymo ir sėkmingo projektų užbaigimo !

 TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS: 

 • Vertinti projektų įgyvendinimo planus bei investicijų projektus;
 • Rengti projektų sutartis ir jų pakeitimus;
 • Prižiūrėti projektuose vykdomų veiklų ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą;
 • Vertinti prašymus dėl projektų sutarčių keitimų, papildomo projektų finansavimo;
 • Įvertinti projektų veiklos ataskaitas bei jose deklaruotų išlaidų tinkamumą;
 • Atlikti patikras projektų įgyvendinimo vietose;
 • Nagrinėti projektų įgyvendinimo neatitikimus;
 • Konsultuoti projektų vykdytojus įvairiais projektų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Turi žinių, susijusių su Europos Sąjungos investicijų administravimu Lietuvoje, LR viešųjų pirkimų įstatymu bei statybą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • Turi patirties rengiant, vertinant ir/arba įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus;
 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS: 

 • Dirbant su transporto infrastruktūros projektais;
 • Geros žinios ir patirtis vykdant ir/ar prižiūrint viešuosius pirkimus.

MES TAU SIŪLOME: 

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 1964iki 2446 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

 KAIP KANDIDATUOTI: 

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI: 

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai – įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ: 

IKI GREITO!


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.