Projektų vadovas I Valstybės sienų ir kelių projektai

Galioja iki

2024-07-10

Skyrius

Valstybės sienų ir kelių investicijų skyrius

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI:

Projektų, užtikrinančių tvirtą ir veiksmingą, integruotą Europos išorės sienų valdymą bei projektų, skirtų aukšto saugumo lygio ES užtikrinimui, vertinimas ir įgyvendinimo priežiūra, viešinimo bei kitos su projektų įgyvendinimo priežiūra susijusios veiklos.

Laukiame Tavęs su naujomis idėjomis ir pasiūlymais bei prižadame dinamišką darbą, komandišką atmosferą, asmeninį bei profesinį tobulėjimą ir galimybę prisidėti prie svarbių, įdomių projektų įgyvendinimo.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • glaudžiai bendradarbiauti su administruojančiomis institucijomis bei paramos gavėjais/projektų vykdytojais, esant poreikiui juos konsultuoti;
 • atlikti projektų patikras vietose, vertinti viešųjų pirkimų dokumentus, mokėjimų prašymus, projektų įgyvendinimo planus ir kitus dokumentus;
 • vykdyti projektų monitoringą ir sekti jų įgyvendinimo eigą;
 • dalyvauti rengiant dokumentus, procesus, procedūras susijusius su projektų įgyvendinimu.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • patirties, susijusios su Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių finansinių institucijų finansuojamų programų ir (arba) projektų administravimu ir/arba įgyvendinimu;
 • turi aukštąjį išsilavinimą;
 • turi puikius komunikacinius bei derybinius įgūdžius;
 • gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

 • organizuojant, vykdant ir/ar prižiūrint viešuosius pirkimus;
 • rengiant/vertinant investicijų projektų kaštų – naudos analizes, išorinio poveikio vertinimo, finansinių rodiklių išmanymas;
 • rengiant metodinius dokumentus, reikalingus projektų inicijavimui, planavimui, vertinimui ir priežiūrai.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 1964 iki 2446 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI? Pateiki šiuos dokumentus:

 • CV (gyvenimo aprašymą);
 • motyvacinį laišką, arba parašyk, kuo sudomino šios pareigos.

Nuo 07-10 susisieksime tik su atsirinktais kandidatais, kurie labiausiai atitiks keliamus reikalavimus.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai – įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

IKI GREITO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.