Teisininkas (-ė)/ Ekspertas (-ė) | Tarptautiniai projektai

Galioja iki

2024-07-12

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: spręsi įvairius teisinius klausimus, kylančius  administruojant ir įgyvendinant didelio biudžeto tarptautinius projektus, rengsi sutartis, dalyvausi subsidijų teikimo procese taip prisidedant prie reikšmingų Europos Sąjungos (toliau – ES)  ir kitų donorų finansuojamų reformų skirtingose šalyse.

Tavo būsima komanda yra profesionali, ambicinga, draugiška ir nebijanti iššūkių, dirbanti su užsienio šalių partneriais, dalinasi sukaupta patirtimi bei perima geriausią tarptautinę vystomojo bendradarbiavimo praktiką, nuolat ieško galimybių tobulėti, pritaikyti inovatyvius sprendimus savo veikloje.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • dalyvauti rengiant ES ar kito donoro lėšomis finansuojamų projektų (toliau – projektas) sutartis (subsidijų sutartis, susitarimus dėl įnašo ir kt.), jų pakeitimus ir nutraukimus;
 • rengti jungtinės veiklos sutartis, bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos ir užsienio (instituciniais) partneriais, valstybė biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir kt., jų pakeitimus ir nutraukimus;
 • teikti teisines konsultacijas projektų įgyvendinimo klausimais;
 • atlikti kitų skyriaus darbuotojų parengtų sutarčių, reikalingų projektų veikloms įgyvendinti (pvz., prekių ar paslaugų įsigijimo sutarčių), atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą;
 • dalyvauti subsidijų teikimo procese teikiant teisines išvadas ir atlikti parengtų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauti rengiant skyriaus veiklą reglamentuojančias procedūras bei vidines tvarkas.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • dirbi organizuotai, operatyviai, kruopščiai, atsakingai ir atidžiai;
 • gebi dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje, nori nuolat mokytis ir tobulėti;
 • turi 5 ir daugiau metų teisinio darbo patirties, pageidautina viešajame sektoriuje ir/ar su tarptautiniais projektais;
 • turi aukštąjį išsilavinimą, pageidautina teisės srityje;
 • gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba bei moki anglų kalbą bent B2 lygiu;
 • gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 3000 iki 3600 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

 • Iki 07-12  paštu  atsiųsk šiuos dokumentus:
  • CV (gyvenimo aprašymą);
  • motyvacinį laišką, arba parašyk, kuo sudomino šios pareigos.
 • Susisieksime tik su atsirinktais kandidatais, kurie labiausiai atitiks keliamus reikalavimus.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai – įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

 • Susijusių su darbu, susisiek su vadovu Rūta Grigaliūniene, tel. Nr.: +370 686 71046 arba el. paštu ">;
 • Susijusių su atrankos procesu, susisiek su personalo vadybininke Aiste Matuliauske +370 659 10573 arba el. paštu  .

IKI GREITO!


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.