Vyresnysis finansininkas (-ė) (finansinei apskaitai) I Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

Galioja iki

2024-06-19

Pareigos

Vyresnysis finansininkas

Skyrius

Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: tvarkysi CPVA apskaitą bei rengsi finansinę atskaitomybę.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Vesti CPVA apskaitą pagal LR teisės aktus, reglamentuojančius finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Vykdyti banko operacijas ir jų registravimą;
 • Tvarkyti projektų gauto/panaudoto finansavimo apskaitą programoje (FABIS);
 • Rengti ataskaitas pagal valstybės biudžeto lėšų sutartis;
 • Palaikyti konstruktyvų bendradarbiavimą ir komunikaciją su kitais CPVA padaliniais;
 • Dalyvauti audito procese, pateikti reikiamą informaciją ir dokumentus.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Turi 2 ar daugiau metų darbo patirties finansų ir/ar ekonomikos srityje;
 • Esi įgijęs (-jusi) aukštąjį socialinių mokslų srities: apskaitos, finansų, ekonomikos arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;
 • Gebi išsamiai patikrinti apskaitos dokumentus;
 • Dirbi operatyviai, pasižymi organizaciniais įgūdžiais;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Moki anglų kalbą B1 lygiu;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.);
 • Turi darbo buhalterinėmis programomis patirties.

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

 • Finansų valdymo ir apskaitos sistema FABIS;
 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu SAFAS.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 2535 iki 3178 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

Ten rasi reikiamų pateikti dokumentų sąrašą;

 • Kilus pagrįstų abejonių dėl atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms duomenims patikslinti;
 • Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4-10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;
 • Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, laukia testas žodžiu nuotoliniu būdu.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

 • Susijusių su darbu, susisiek su vadove Jūrate Norvile tel. +370 656 39078 arba el. paštu ;
 • Susijusių su adaptacijos procesu, susisiek su kuratore Rimute Jurcevičiene tel. +370 657 96544 arba el. paštu ;
 • Susijusių su atrankos procesu, susisiek su personalo vadybininke Daiva Cicėnienė tel. +370 615 19153 arba el. paštu .

IKI GREITO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.