Vyresnysis projektų vadovas (-ė) | Vietos veiklos grupių projektų skyrius

Galioja iki

2024-07-16

Skyrius

Vietos veiklos grupių projektų skyrius

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI: kuruosi 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamus projektus, atliksi projektų vertinimą, vykdysi projektų sutarčių priežiūrą ir vertinsi išlaidų tinkamumą, dalyvausi projektų patikrose ir prisidėsi prie sėkmingo šių projektų užbaigimo.

Būsi atsakingas (-a) už Lietuvos miestų Vietos veiklos grupių (toliau – VVG) parengtose bendruomenių inicijuotose vietos plėtros strategijose numatytų projektų įgyvendinimo priežiūrą. Tai ypatingai Lietuvos regionams svarbūs ir vietos bendruomenių inicijuoti projektai, kuriais siekiama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, skatinama savanorystė, gyventojų įsitraukimas į bendruomenės veiklą ir socialinio verslo stiprinimas.

Lietuvos regionų gyvenimą keičiantys VVG projektai yra būtent tai, su kuo kasdien dirbs naujai formuojama VVG projektų skyriaus komanda. Prisijunk, mums reikia Tavo idėjų!

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Rengti kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus;
 • Organizuoti ir vesti mokymus pareiškėjams;
 • Organizuoti vertinimo procesą, konsultuoti vertintojus;
 • Vertinti pateiktus projektų įgyvendinimo planus;
 • Rengti projektų sutartis ir jų pakeitimus;
 • Vertinti prašymus dėl projekto sutarčių keitimų, papildomo projektų finansavimo;
 • Prižiūrėti projektuose vykdomų veiklų ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą;
 • Įvertinti pirkimo sutarčių pakeitimų tinkamumą;
 • Įvertinti mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą;
 • Nagrinėti projektų įgyvendinimo neatitikimus ir nustatyti jų prigimtį bei reikšmingumą;
 • Atlikti patikras projektų įgyvendinimo vietose;
 • Konsultuoti projektų vykdytojus įvairiais projektų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais;
 • Prisidėti prie dokumentų (projektų finansavimo sąlygų aprašų, procedūrų ir kt.) rengimo.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Turi žinių, susijusių su Europos Sąjungos fondų investicijų administravimu Lietuvoje;
 • Turi patirties rengiant, vertinant ir/arba įgyvendinant Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuojamus projektus;
 • Esi įgijęs (-jusi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

 • Organizuojant, vykdant ir/ar prižiūrint viešuosius pirkimus;
 • Administruojant/įgyvendinant regioninius projektus ir/ar projektus, kuriuos įgyvendino bendruomeninės ir/ar kitos nevyriausybinės organizacijos (NVO), verslo ir/ar vietos valdžios institucijos.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 2232 iki 2785 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

IKI GREITO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.