Vyresnysis projektų vadovas | Skaitmeninių sprendimų projektai

Galioja iki

2024-07-01

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI:

prižiūrėsi Europos Sąjungos investicijų fondų projektus, kuriais siekiama:

 • skaitmeninių paslaugų plėtros ir atnaujinimo;
 • tolimesnės valstybės debesijos paslaugų plėtros;
 • inovatyvių sprendimų, kuriamų viešųjų institucijų atvirų duomenų pagrindu;
 • Lietuvių kalbos ir kultūros skaitmeninimo sprendimų;
 • tolimesnio e.sveikatos sprendimų diegimo;

Lietuvos veidą keičiantys projektai yra būtent tai, su kuo kasdien dirba tavo būsimoji komanda.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • vertinti investicinių projektus ir paraiškas;
 • rengti finansavimo sutartis ir jų pakeitimus;
 • prižiūrėti projektuose vykdomų veiklų ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą;
 • įvertinti pirkimo sutarčių pakeitimų bei mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų  tinkamumą, prašymus dėl papildomo projektų finansavimo;
 • atlikti patikras projektų įgyvendinimo vietose (patikros vietoje metu patikrinti sukurtas informacines sistemas, įsigytą įrangą, įvertinti jų atitikimą techninėms specifikacijoms bei pirkimų sutartims, rengti nustatytos formos projekto patikros vietoje dokumentus, teikti išvadas ir rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų ir pan.);
 • nagrinėti projektų įgyvendinimo neatitikimus ir nustatyti jų prigimtį bei reikšmingumą;
 • konsultuoti projektų vykdytojus įvairiais projektų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • turi žinių, susijusių su Europos Sąjungos investicijų administravimu Lietuvoje, skaitmeninimo srities teisės aktais, bei patirties dirbant su skaitmeninimo srities sprendimais/projektais;
 • turi aukštąjį išsilavinimą;
 • gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • gebi dirbti kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.).

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

 • rengiant, vertinant ir/arba įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 2230 iki 2785 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

 • Iki 07-01 paštu atsiųsk šiuos dokumentus:
  • CV (gyvenimo aprašymą);
  • motyvacinį laišką, arba parašyk, kuo sudomino šios pareigos.
 • Susisieksime tik su atsirinktais kandidatais, kurie labiausiai atitiks keliamus reikalavimus;
 • Atrankos pokalbiai vyks nuotoliniu būdu.

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai – įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

 • Susijusių su darbu, susisiek su vadovu Laura Neliupšyte tel. +370 699 92330, arba el. paštu ;
 • Susijusių su atrankos procesu, susisiek su personalo vadybininke Aiste Matuliauske +370 659 10573 arba el. paštu .

IKI GREITO!


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.