Vyresnysis veiklos procesų specialistas (-ė) I Strategijos ir veiklos priežiūros skyrius

Galioja iki

2024-07-19

Skyrius

Direktoriaus pavaduotojas horizontalių funkcijų valdymui

SRITIS, KURIOJE TOBULĖSI Tau patikėsime Centrinės projektų agentūros (CPVA):

 • Vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą ir su ja susijusias veiklas;
 • Kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir veiklos tobulinimą;
 • Veiklos rizikų valdymą;
 • Strategijos ir metinių planų bei ataskaitų parengimą bei pateikimą CPVA vadovams ir atsakingoms institucijoms;
 • Veiklos procesų analizę ir priežiūrą.

Tavo būsima komanda yra Strategijos ir veiklos priežiūros skyriaus darbuotojai, kurie nebijo iššūkių, moka dirbti neapibrėžtomis aplinkybėmis, dalinasi žiniomis, todėl užtikriname, kad pas mus įgysi išskirtinių kompetencijų bei nuolat tobulėsi. Prisijunk – mums reikia Tavo idėjų ir energijos!

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Organizuoti ir vykdyti CPVA vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą bei su ja susijusias veiklas;
 • Vykdyti CPVA kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir jos reikalavimų įgyvendinimo veiklas;
 • Organizuoti ir vykdyti CPVA veiklos rizikų valdymo priežiūrą;
 • Dalyvauti procesų efektyvinimo ir įstaigos rodiklių stebėjimo ir vertinimo veiklose;
 • Organizuoti ir parengti bei teikti atsakingoms institucijoms ir (ar) CPVA vadovams planus ir ataskaitas;
 • Dalyvauti diegiant ar taikant naujus vadybos sistemų metodus;
 • Rengti prezentacijas, pristatyti apibendrintą informaciją ir duomenis susitikimų ir posėdžių metu;
 • Konsultuoti CPVA padalinių darbuotojus priskirtų funkcijų klausimais.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • Esi įgijęs (-jusi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pageidautina socialinių mokslų srityje;
 • Turi ne mažesnę kaip 1 metų patirtį vidaus kontrolės sistemos priežiūros ir/ar kokybės vadybos ir/ar veiklos rizikų valdymo srityse;
 • Išmanai procesų valdymo metodus ir jų taikymą;
 • Dirbi kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis (Outlook, Word, Excel, Power Point, kt.);
 • Turi gerus analitinius įgūdžius ir ypatingą dėmesį detalėms;
 • Gebi sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • Moki anglų kalbą bent B1 lygiu.

TAU PADĖTŲ ŠI ANKSČIAU ĮGYTA PATIRTIS:

 • Atliekant vidaus kontrolės sistemos vertinimus;
 • Dalyvaujant audito veiklose;
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 standartų diegimo ir/ar jų priežiūros veiklose;
 • Rengiant procedūras, tvarkas, metodikas ir pan., protokoluojant posėdžius.

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 2232 iki 2785 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Galimybę dirbti nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje neribotai, Europos šalyse – iki 6 mėn. per metus, esant poreikiui ir ilgiau. Visgi dalis veiklos vyksta CPVA biure Vilniuje;
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai –  įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

IKI GREITO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.