Baltarusija

EU4Belarus-SALT 2 „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui”

Kokybiškas išsilavinimasNelygybės mažinimasDarnūs miestai ir bendruomenėsTaika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
Netiesioginio valdymo programa
Biudžetas
14 000 000 Eur
Metai
2022-2025
Lyderis
CPVA

CPVA funkcijos

Įgyvendinti stipendijų ir akademinių stipendijų programą studentams iš Baltarusijos. Taip pat stipendijų mobilumo programą mokslininkams bei stipendijų schemą moksliniams projektams. Vykdyti nuotolinio mokymosi centro plėtrą, rengti bei vykdyti dotacijų schemą specialistų mokymams bei prisidėti prie Ekonomikos ir verslo IPM/BEROC mokyklos steigimo. Projektas siekia skatinti bei palengvinti bendradarbiavimą tarp įvairių Baltarusijos iniciatyvų švietimo srityje bendradarbiaujant su pasirinktomis ES valstybėmis narėmis (ES VN) ir nepriklausomomis Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijomis (PVO), dirbančiomis švietimo srityje.

Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos jaunimo bei akademinės ir specialistų bendruomenės mobilumą siekiant įgyti aukštąjį išsilavinimą arba mokymosi visą gyvenimą patirtį, atitinkančius ES standartus bei vertybes.

Už projektą atsakingas asmuo

Austėja Vilkelytė
Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyriaus vadovo pavaduotoja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.