Ukraina

Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje (EU4PFM)

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
Netiesioginio valdymo projektas
Biudžetas
36 985 000 Eur (LR Finansų ministerijos kofinansavimas - 500 000 Eur)
Metai
2018-2024
Lyderis
Lietuva
CPVA funkcijos
Projekto vykdytojas

CPVA įgyvendina šiuos 3 iš 4 Programos komponentų:

  • 1 komponentas. Biudžeto procesų modernizavimas, pagerinta kontrolė ir atskaitomybė: Padėti susijusioms nacionalinėms institucijoms tobulinant biudžeto rengimą, įgyvendinimą ir kontrolę.
  • 3 komponentas. Mokesčių/pajamų valdymas: Padėti vystyti modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą.
  • 4 komponentas. Horizontalios užduotys ir valdymas: Padėti atitinkamoms viešų finansų valdymo institucijoms stiprinti jų organizacijos valdymo gebėjimus.

Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos viešųjų finansų valdymą, kas užtikrintų kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei patrauklią aplinką verslui. Tuo siekiama toliau vystyti modernią, sąžiningą bei efektyvią mokesčių surinkimo sistemą bei remti viešųjų finansų valdymo srities institucijas jų organizacinių gebėjimų stiprinimo srityje.

Projekto partneriai

  • Ukrainos finansų ministerija;
  • Ukrainos valstybinė mokesčių tarnyba;
  • Ukrainos valstybinė muitų tarnyba;
  • Ukrainos nacionalinė audito institucija.

Už projektą atsakingas asmuo

Jovita Ramanauskaitė
Direktorės pavaduotojos patarėja netiesioginio valdymo programų įgyvendinimo srityje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.