Jordanija

Jordanijos Viešojo saugumo direktorato / Sienų ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūraTaika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
ES Dvynių programa
Biudžetas
1 500 000 Eur
Metai
2017-2019
Lyderis
Lietuva
CPVA funkcijos
Partneris
Paramos gavėjas
Sienų ir apgyvendinimo departamentas prie Jordanijos Viešojo saugumo direkorato

Projekto tikslas

Tobulinti Sienų ir apgyvendinimo departamento (SAD) institucinius pajėgumus, sukurti ir įdiegti aukštos kokybės mokymų ir profesinės karjeros raidos paslaugas. Priemonė, kuria siekiama stiprinti SAD žmogiškųjų išteklių strateginį pajėgumą, užtikrins, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas lyčių lygybei, pagarbai žmogaus teisėms ir įtraukties valdymo skatinimui viešajame sektoriuje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.