Kroatija

Nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų stiprinimas

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
ES Dvynių programa
Biudžetas
222 000 Eur
Metai
2016-2017
Lyderis
Lietuva
CPVA funkcijos
Partneris
Paramos gavėjas
Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Projekto tikslas

Stiprinti Vidaus reikalų ministerijos gebėjimus, didinant Nacionalinės policijos biuro kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu veiksmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tobulinant jų vidaus administracines ir veiklos procedūras bei vykdant mokymus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.