Šiaurės Makedonija

Tolesnis gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
ES Dvynių programa
Biudžetas
1 050 000 Eur
Metai
2017-2019
Lyderis
Lietuva
CPVA funkcijos
Partneris
Paramos gavėjas
Vidaus Reikalų Ministerija

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra toliau tobulinti nusikaltimų vietos tyrimo pajėgumus, sukuriant naują organizacinę struktūrą, nustatant nusikaltimo vietos tyrimo kokybės sistemą, pristatant naujus metodus ir standartus nusikaltimų vietos įrodymų rinkimui ir transportavimui, bei sukurti nusikaltimo vietos tyrimo padalinių (regioniniu ir vietiniu lygiu) preliminarias akreditacijos ataskaitas remiantis ISO17020:2012 standartu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.