Mokymai „DNR veiksmo įgyvendinimo koncepcijos rengimas“

2020-07-22 00:00

Renginio informacija

2020-07-22 00:00

Vilnius

Nemokama registracija iki

2020-07-22 00:00

Dalintis

Laikas

 

9.00 – 9.15

Darbotvarkės pristatymas

9.15 – 9.30

Veiksmo koncepcija ir kiti dokumentai, rengimo ir teikimo reikalavimai

9.30 – 10.00

DNR plano siekiai ir bendrieji reikalavimai veiksmui.

DNR veiksmu sprendžiama problema ir jos priežastys.

Veiksmo įgyvendinimo poreikio, sprendžiant viešojo sektoriaus problemas, analizė bei aktualumas.

Teritoriniai skirtumai ir veiksmo įgyvendinimo teritorijos identifikavimas.

Poreikio ir paklausos įrodymų ir pokyčių tendencijų įvertinimo svarba.

10.00 – 10.30

Veiksmo įgyvendinimo tikslas ir stebėsenos rodikliai.

Veiksmo tikslo apsibrėžimas. Tikslinės grupės ir jų poreikiai.

Rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai, jų aprašymo reikalavimai.

Rodiklių siektinų reikšmių ir terminų nustatymas.

10.30 – 11.00

Veiksmo įgyvendinimo planavimas.

Veiksmo vystytojo/pareiškėjų identifikavimas ir pagrindimas.

Projektų atrankos būdo nustatymas ir pagrindimas.

Projektų parengtumo sąlygų nustatymas.

Veiksmo įgyvendinimo terminai ir ataskaitinis laikotarpis. Planas.

11.00 – 11.45

Veiksmo finansinis ir ekonominis vertinimas. Veiksmo ekonominės naudos ir investicijų santykio nustatymas.

          Veiksmo investicijos.

          Reinvesticijos po veiksmo įgyvendinimo.

          Veiklos ir palaikymo sąnaudos.

          Veiklos pajamos.

          Likutinė vertė.

          Socialinė-ekonominė nauda (žala). Veiksmo skaičiuoklės taikymas.

Poveikio valstybės biudžetui įvertinimas.

Teisiniai/funkciniai apribojimai. Jautrumo analizė ir rizikos.

11.45 – 12.00

Klausimai ir diskusija.

Mokymai vyks virtualiai, juose dalyvauti galite paspaudę šią nuorodą (MS Teams platforma) – Join Microsoft Teams Meeting

Mokymus veda

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai:

Justina Jakštienė

Edvinas Bulevičius

Dalintis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.