Vyresnysis projektų finansininkas/-ė| Tarptautiniai projektai

Galioja iki

2024-08-30

Sritis, kurioje tobulėsi: dalyvausi Europos Sąjungos (toliau – ES)  finansuojamų tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinime, prisidėsi prie įvairių sričių reformų įvairiose šalyse.

Pirmasis projektas, kuriame laukiame tavo įsitraukimo – „EU4Belarus – Support to Advanced Learning and Training” (toliau – SALT) programa, susidedanti iš EHU, SALT 1, SALT 2, SALT 3 ir ateityje planuojamų naujų projektų.

Tavo būsima komanda profesionali, ambicinga, draugiška ir nebijanti iššūkių, dirbanti su užsienio šalių partneriais, dalinasi sukaupta patirtimi bei perima geriausią tarptautinę vystomojo bendradarbiavimo praktiką, nuolat ieško galimybių tobulėti, pritaikyti inovatyvius sprendimus savo veikloje.

TAVO PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • Projektų komandos koordinavimas: užduočių planavimas ir skirstymas, krūvio kontrolė, rezultato užtikrinimas, naujų komandos narių kuravimas.
 • Projektų finansinis valdymas: finansavimo skyrimo sutarčių finansinių ataskaitų rengimas, biudžetų įgyvendinimo ir išlaidų tinkamumo kontrolė, finansinių duomenų valdymas ir apdorojimas.
 • Projekto partnerių sutarčių administravimas: įsitraukimas rengti/vertinti partnerių įgyvendinamų projektų kvietimų teikti paraiškas sąlygas, sutarčių sąlygas ir biudžetus, biudžetų įgyvendinimo ir išlaidų tinkamumo priežiūra, sutarčių ir jų biudžeto pakeitimų valdymas, mokėjimo prašymų tikrinimas ir apmokėjimo organizavimas.
 • Vidaus procedūrų ir dokumentų rengimas: projekto gerųjų praktikų identifikavimas, vidinių valdysenos sistemų ir dokumentų kūrimas ir tobulinimas, priskirtų tematinių procesų savarankiškas valdymas.
 • Konsultacijų teikimas: kolegų ir projektų partnerių konsultavimas finansinio ir sutarčių valdymo, išlaidų tinkamumo ir kitais dalykiniais klausimais.
 • Bendravimas su projekto partneriais: Projekto komandos atstovavimas diskusijose su CPVA kolegomis, projektų partneriais, ES atstovais, galutiniais naudos gavėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
 • Finansinių dokumentų valdymas: tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų surinkimo proceso valdymas, darbas su Dokumentų Valdymo sistema, elektroninių bylų darbinio archyvo administravimas, darbas su finansinių duomenų baze, dalyvavimas pirkimo sutarčių projektų rengime, keitimuose ir nutraukime.
 • Dalyvavimas audito procesuose: projekto partnerių teikiamų audito ataskaitų tikrinimas, projekto partnerių dokumentų auditavimas, darbas su samdomais Auditoriais (dokumentų teikimas, atsakymų pateikimas ir pan.).
 • Finansinių ataskaitų ir prognozių valdymas: reguliarių ir pavienių finansinių prognozių ir ataskaitų rengimas, aktualumo palaikymas, teikimas ir pristatymas vadovui, partneriams.

MES TIKIMĖS, KAD TU:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą finansų, buhalterijos, ekonomikos ar vadybos srityse;
 • gerai išmanai buhalterinę apskaitą ir finansus;
 • turi sukaupęs bent 5 metus bendros profesinės patirties, iš kurios bent 3 metų darbo patirties administruojant viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamus projektus;
 • pasižymi šiomis darbinėmis kompetencijomis:
  • sklandžiai ir efektyviai komunikuoti tiek žodžiu, tiek raštu,
  • operatyviai bei lanksčiai reaguoti,
  • planuoti ir organizuoti darbus,
  • analizuoti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti ir teikti išvadas,
  • analizuoti, interpretuoti ir net rengti teisinę dokumentaciją
  • dirbti savarankiškai ir komandoje, gali vienu metu dirbti su keliomis skirtingomis užduotimis;
 • turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius, esi pažengęs MS Excel vartotojas;
 • moki lietuvių (raštu ir žodžiu), anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
 • turi noro mokytis bei tobulėti;

Tau padėtų ši anksčiau įgyta patirtis:

 • dirbant viešajame sektoriuje;
 • įgyvendinant ir/ar administruojant Europos Sąjungos, tarptautinių finansinių institucijų finansuojamas programas ir (arba) projektus;
 • turint rusų kalbos pagrindus.
 • Organizuojant ir valdant nedidelę komandą (3-5 asm.), skirstant darbo užduotis ir krūvį

MES TAU SIŪLOME:

 • Prasmingą darbą ir galimybę dirbti su Lietuvai ir užsienio šalims strategiškai svarbiais projektais;
 • Darbo užmokestį nuo 2231 iki 3300 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo patirties bei turimų kompetencijų;
 • Priedus (darbo krūviui suintensyvėjus), vienkartines išmokas (už ilgametį darbą CPVA bei rekomenduotus kandidatus) ir pašalpas (ištikus nelaimei);
 • Lankstų darbo grafiką;
 • Papildomas poilsio dienas (atidirbus tam tikrą laiką CPVA);
 • Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • Puikias darbo sąlygas CPVA biure;
 • Rūpestį Tavo fizine ir emocine sveikata;
 • Puikią organizacinę kultūrą, grįstą pagarba, pasitikėjimu bei mūsų vertybėmis.

Daugiau apie mus informacijos rasi CPVA Karjeros skiltyje https://www.cpva.lt/karjera/825.

KAIP KANDIDATUOTI:

KĄ DAR REIKIA ŽINOTI:

 • Įdarbinimas – darbas pagal darbo sutartį. Įdarbinimo dokumentus pasirašysime elektroniniu būdu;
 • Iki įsidarbinimo – paprašysime Tavęs pateikti privačių interesų deklaraciją bei pasitikrinti sveikatą;
 • Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Jo metu Tau bus priskirtas kuratorius, pakviesime Tave į naujokų mokymus, suteiksime visą informaciją reikiamą darbui atlikti, kad adaptacija vyktų sklandžiai;
 • Interesų konfliktai – įsidarbinus CPVA negalėsite dalyvauti darbinėje, finansinėje, komercinėje ar kitoje veikloje ne CPVA, kuri sukelia arba gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir/arba siejasi su CPVA administruojamais projektais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės rengiamais ir įgyvendinamais projektais;
 • Konfidencialumas – visiems kandidatams konfidencialumą garantuojame;
 • Asmens duomenys – kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate CPVA savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše (https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479).

JEIGU KYLA KLAUSIMŲ:

IKI GREITO!


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.