ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Tvari regionų plėtra: kaip paskatinti savivaldybes veikti kartu

2019 m. spalio 9 d.
Tvari regionų plėtra: kaip paskatinti savivaldybes veikti kartu

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kartu su Regioninės plėtros departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įgyvendina projektą, skirtą tvarios regionų plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimui.

Regionų plėtros įgyvendinimo efektyvumą siekiama didinti, skatinant savivaldybes keisti požiūrį į viešųjų paslaugų gyventojams organizavimą ir teikti jas konsoliduotai – ne vienos, o kelių savivaldybių ar regiono mastu, tokiu būdu mažinant kaštus ir gerinant paslaugų kokybę.

Dirba kartu su verslu 

Kol kas viešųjų paslaugų teikimas, sutelkiant bendras pastangas, nėra plačiai naudojamas Lietuvoje, tačiau toks modelis populiarus labiau ekonomiškai išsivysčiusiose Europos Sąjungos valstybėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje plačiai taikomos  koorporatyvinės  viešųjų paslaugų teikimo formos, kur verslas, prižiūrint vietos savivaldos institucijoms, teikia kelias viešąsias paslaugas gyventojams platesniu nei vienos savivaldybės mastu.

Projekto metu bus įvertintas viešųjų paslaugų organizavimas savivaldybėse ir parengti pasiūlymai regionams, kaip aktualiausias viešąsias paslaugas konsoliduoti ir optimaliausiu būdu jas teikti kelių regiono savivaldybių ar viso regiono gyventojams.

Kuriamos funkcinės zonos

Siekiant padidinti regionų plėtros planavimo efektyvumą, išbandomas Lietuvoje naujas regionų plėtros planavimo ir įgyvendinimo būdas – funkcinių zonų plėtra.

Dviejų funkcinių zonų pilotinės patirties pagrindu  CPVA ekspertai parengs metodines rekomendacijas, kaip kurti funkcinių zonų strategijas ir jas įgyvendinti.

Šios bandomosios iniciatyvos įgyvendinimui pasirinktos dvi teritorijos – Tauragės apskritis, kaip regioninio lygmens teritorija, ir Šalčininkų rajono savivaldybė, kaip savivaldybės lygmens teritorija. Funkcinės zonos vadinamos Tauragė+ ir Šalčininkai+, siekiant pabrėžti teritorijų nesutapatinimą su administracinėmis ribomis.  

Bendra strategija turizmo plėtrai 

Jų plėtros strategijos rengiamos, siekiant nustatyti Tauragės apskrities savivaldybėms, Šalčininkų rajono savivaldybei bei greta esančioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, paskatinti jas veikti drauge, teikiant viešąsias paslaugas ir kartu su socialiniais partneriais, bendruomenių atstovais ieškoti sprendimų, kaip efektyviau spręsti bendras problemas ir pritraukti investicijų.    

Pavyzdžiui, identifikuojant Tauragės regiono savivaldybėms (Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Jurbarko) svarbius bendrus probleminius klausimus, nustatytos regiono turizmo plėtros probleminės sritys ir nuspręsta suvienyti pastangas, kuriant bendrą strategiją ir tarpusavyje bendradarbiaujant.          

Šiuo metodu taip pat siekiama pakeisti dabartinį projektų planavimo būdą, kai veiksmai planuojami, atsižvelgiant į regionui skirtas lėšas, į planavimą, kai finansavimas skiriamas jau parengtoms pagrįstoms strategijoms įgyvendinti.

Projektui įgyvendinti numatyta skirti iki 896.429,87 eurų. Jis finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.