ES fondų investicijos 2021-2027 m.

CPVA įgyvendinami projektai

Centrinė projektų valdymo agentūra įgyvendina šiuos projektus, finansuojamus 2021-2027 m. ES investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis:

Projekto pavadinimas: „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones”
Projekto aprašymas: išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas ir optimizuoti tęstinės veiklos lėšas
Projekto trukmė: 2022/08 – 2023/12

Projekto pavadinimas: „VPSP naudojimo integracijos į strateginio valdymo sistemą galimybių vertinimas“
Projekto aprašymas: Projekto veiklomis siekiama nustatyti reguliavimo pokyčius, kurie leistų VPSP naudoti kaip tvarų viešųjų investicijų įrankį, turintį aiškią vietą visoje investicijų planavimo sistemoje ir nuoseklius įgyvendinimo procesus, o tai, tikimasi, paskatintų privataus kapitalo pritraukimą į infrastruktūros vystymą ir viešųjų paslaugų teikimą.
Projekto trukmė: 2021/09 – 2024/03

Projekto pavadinimas: „Informavimas apie 2021-2027 m. ES investicijų programą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos Kartos Lietuva“
Projekto aprašymas: projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie 2021-2027 m. ES investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ teikiamas galimybes gauti finansavimą, reikalavimus, projektų rezultatus, šių projektų kuriamą pridėtinę vertę
Projekto trukmė: 2023/07 – 2027/12

Projekto pavadinimas: „Miestų vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas“
Projekto aprašymas: projektas skirtas didinti miestų vietos veiklos grupių administracinius gebėjimus vykdant kompetencijų stiprinimo veiksmus ir sustiprinti miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimą.
Projekto trukmė: 2024/01 – 2025/12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.