Europos infrastruktūros tinklų priemonė 2014-2020 m.

Vykdoma poprojektinė priežiūra

CPVA funkcijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ Centrinę projektų valdymo agentūrą paskyrė administruojančiąja institucija, atsakinga už Europos Sąjungos finansinės paramos, teikiamos vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų priemonei nustatytomis sąlygomis, metodais ir procedūromis, lėšomis finansuojamų transporto ir telekomunikacijų sektoriaus projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

Nuo 2019 metų spalio 1 d. Centrinė projektų valdymo agentūra paskirta administruojančiąja institucija, atsakinga už Europos infrastruktūros tinklų priemonei nustatytomis sąlygomis, metodais ir procedūromis, lėšomis finansuojamų energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.