Konkursų nuorodos dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms

Konkursai pagal sritis:

Žmogaus teisės ir demokratinis valdymas
 • Pilietinė visuomenė (ang. Civil society);
 • Demokratija (ang. Democracy): parama demokratijai; parama rinkimams; parama saviraiškos laisvei;
 • Žmogaus teisės (angl. Human rights): teisėmis grindžiamas požiūris į vystomąjį bendradarbiavimą; žmogaus orumas; kova su kankinimu; kova su mirties bausme; žmogaus teisių gynimas; ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės; kova su bet kokia diskriminacija; vaikų, moterų, mažumų, neįgalių asmenų teisės; vietinių tautų teisės); žmogaus teisių instrumentai ir mechanizmai; religijos ir tikėjimo laisvė;
 • Vystomasis švietimas bei sąmoningumo ugdymas (angl. Development education and awareness raising);
 • Lyčių lygybė (angl. Gender equality);
 • Vietos valdžia (angl. Local authorities);
 • Taika ir saugumas (angl. Peace and security).
Paskelbti konkursai
 • Europos Sąjungos techninės paramos (paslaugų pirkimo) konkursas Ukrainoje Nr. EuropeAid/140202/DH/SER/UA „Gender Equality in Ukraine
Maistas ir žemės ūkis

Aktualių kvietimų šiuo metu nėra.

Aplinka
Ekonomikos augimas
 • Privataus sektoriaus plėtra (angl. Private sector development): privataus sektoriaus dalyvavimas plėtros procesuose; galimybės gauti finansavimą; konkurencingumas; verslo plėtros paslaugos; tvarios ir atsakingos tiekimo grandinės;
 • Viešieji finansai ir makroekonomika (angl. Public finance and macroeconomy);
 • Regionų integracija (angl. Regional integration);
 • Pagalba prekybai (ang. Aid for trade): Prekybos politikos darnumas vystymuisi; pasaulinės vertės grandinės; supaprastinimai prekybai; techniniai standartai; intelektinės nuosavybės teisės; sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės.
Žmogiškasis vystymasis
Paskelbti konkursai
Infrastruktūra
Paskelbti konkursai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.