Ukraina

Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje. Pratęsimas  (EU4PFM)

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos
Projekto tipas
Netiesioginio valdymo projektas
Biudžetas
13 500 000 Eur
Metai
2024-2026
Lyderis
Lietuva
CPVA funkcijos
Projekto vykdytojas

Nuo 2019 m. CPVA įgyvendina ES finansuojamą programą „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje„. 2023 m. gruodžio 22 d. CPVA ir ES Komisija pasirašė susitarimą dėl programos veiklų pratęsimo: nuo 2024 m. sausio 1 d. programos veiklos buvo papildytos dar dviem – (2) viešųjų pirkimų ir (5) išorės audito ir parlamentinės priežiūros – komponentais. Veikloms įgyvendinti ES skyrė papildomą 13 500 000 eurų finansavimą.

1 komponentas. Biudžeto procesų modernizavimas, pagerinta kontrolė ir atskaitomybė: Padėti susijusioms nacionalinėms institucijoms tobulinant biudžeto rengimą, įgyvendinimą ir kontrolę.

2 komponentas. Viešieji pirkimai: remti tolimesnį viešųjų pirkimų sistemos vystymą Ukrainoje.

3 komponentas. Mokesčių/pajamų valdymas: Padėti vystyti modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą.

4 komponentas. Horizontalios užduotys ir valdymas: Padėti atitinkamoms viešų finansų valdymo institucijoms stiprinti jų organizacijos valdymo gebėjimus.

5 komponentas. Išorės auditas ir parlamentinė priežiūra: remti nacionalines institucijas gerinant atskaitomybę už viešąsias lėšas.

Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos viešųjų finansų valdymą, užtikrinant kokybišką viešųjų paslaugų teikimą ir patrauklią aplinką verslui bei stiprinti Ukrainos atsparumą, reaguojant į skubius Ukrainos valdžios institucijų poreikius, kylančius dėl Rusijos agresijos karo Ukrainoje.

Projekto partneriai

  • Ukrainos finansų ministerija;
  • Ukrainos ekonomikos ministerija;
  • Ukrainos valstybinė mokesčių tarnyba;
  • Ukrainos valstybinė muitų tarnyba;
  • Ukrainos nacionalinė audito institucija.

Už projektą atsakingas asmuo

Jovita Ramanauskaitė
Direktorės pavaduotojos patarėja netiesioginio valdymo programų įgyvendinimo srityje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.