Strateginis planavimas

Atnaujintos pažangos priemonių rengimo rekomendacijos

2023 m. sausio 26 d.
Atnaujintos pažangos priemonių rengimo rekomendacijos

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) atnaujino Pažangos priemonių rengimo rekomendacijas, skirtas tiems, kurie atsakingi už Plėtros programų (PP) pažangos priemonių rengimą ir valdymą, stebėseną ir vertinimą bei atsiskaitymą už rezultatus. Susipažinkite su svarbiausiais pakeitimais.

Nuo šiol pažangos priemonių rekomendacijų turinys yra suderintas su Strateginio valdymo metodikos nuostatomis ir aktualiais PP pažangos priemonės pagrindimo formoje nurodytais reikalavimais. Rekomendacijose remiamasi Strateginio valdymo įstatyme detalizuotais principais: priemonė turi būti tiksli ir konkreti, pokytis – apibrėžtas ir pasiekiamas, priemonės tikslingumas – išmatuojamas, o sprendimai, priimti rengiant priemonę, – pagrįsti įrodymais.

Taip pat atnaujintose rekomendacijose rasite apie tai, kaip atlikti atskirų veiklų ar jų grupių naudos ir išlaidų vertinimą; į kokius aspektus svarbu atkreipti dėmesį, norint suformuoti alternatyvą su viešojo ir privataus sektorių (VPSP) būdu finansuojamomis veiklomis; kas yra „mišrios“ veiklos. Kartu pateikiami alternatyvų formavimo geros praktikos pavyzdžiai bei nauja pažangos priemonių skaičiuoklės redakcija.

Pažangos priemonių rengimo rekomendacijų rinkinį sudaro:

  • Pažangos priemonių rengimo rekomendacijos – jų tikslas – praktiškai padėti institucijoms parengti pažangos priemonę, įvertinti problemos priežasčių sprendimo būdų alternatyvas, pasirinkti geriausią alternatyvą problemai išspręsti arba jos mastui sumažinti, nustatyti tinkamą priemonės įgyvendinimo ir finansavimo planą bei siekiamus rodiklius. Atnaujintos pažangos priemonių rekomendacijos yra parengtos remiantis sukaupta pažangos priemonių rengimo ir vertinimo patirtimi, suderinant su aktualiais reglamentuojančiais dokumentais ir naudojant naudos ir efektyvumo vertinimo metodus.
  • Pažangos priemonių skaičiuoklė – programos „Excel“ pagrindu veikiantis įrankis, kurio funkcija yra padėti institucijoms palyginti priemonės alternatyvas ir pasirinkti iš jų geriausią. Tačiau net kai nagrinėjama tik viena alternatyva, skaičiuoklė išlieka aktuali, siekiant įvertinti pažangos priemonės poveikį tęstinėms lėšoms ir jos atsiperkamumą visuomenei.

Turite susijusių klausimų? CPVA ekspertai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą investicijų projektų rengėjams. Kviečiame kreiptis šiais kontaktais.

Pažangos priemonių rengimo metodines rekomendacijas galima rasti čia.

Kita naudinga informacija, susijusi su pažangos priemonių rengimu – čia.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.