Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

CPVA kartu su VU Teisės fakultetu rengia būsimus VPSP teisininkus

2023 m. vasario 23 d.
CPVA kartu su VU Teisės fakultetu rengia būsimus VPSP teisininkus

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė, sudėtingos kompleksinės derybos, tinkamas viešojo sektoriaus interesų atstovavimas, greitas teisinių sprendimų priėmimas – tai kompetencijos reikalingos Lietuvos klestėjimui. Tačiau jų ugdymui šalies aukštosiose mokyklose skiriama palyginti mažai dėmesio. Kartu su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu (VU TF) Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) siekia užpildyti spragas – įsibėgėjo 2021 m. startavęs pirmasis institucinis tutoriatas.

Tutoriatas – tai studijų programose nenumatyta tutoriaus ir studentų ugdymo forma, skirta papildomai vystyti studentų kritinio mąstymo, argumentavimo ir loginius gebėjimus, plėtoti jų dalykinę kompetenciją tam tikroje teisės mokslo ar teisinės praktinės veiklos srityje. O šiuo atveju – tai išskirtinė proga jau pažengusiems VU TF studentams pagilinti teisės žinias pirkimų, koncesijų suteikimo ir apskritai viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) srityje.

„Viešųjų pirkimų specialistus rengia palyginti nedaug aukštųjų mokyklų, o VPSP specialistų apskritai niekas nerengia. Studentai net nėra girdėję apie tokį projektų įgyvendinimo būdą kaip VPSP, nors praktikoje tai plačiai taikoma ir kuria vertę“, – pastebi CPVA Viešosios ir privačios partnerystės ekspertė Ieva Dženkauskaitė. Ji kartu su kolege Neringa Pažūsiene yra tutoriato lektorės.

Šiuo metu tutoriate dalyvauja trys pažengusios VU TF studentės. Jos taip pat pripažino, kad trūksta aiškumo, kas yra VPSP ir kokiais atvejais šis būdas gali būti taikomas. „Sveikintina agentūros iniciatyva centralizuoti pirkimo atrankos procedūras. Tikėtina, kad didesnis kompetentingų specialistų įsitraukimas į VPSP įgyvendinimo procesus skatins tokių iniciatyvų populiarumą“, – kalbėjo viena iš tutoriato studenčių.

VPSP yra abipusiškai naudingas projektų įgyvendinimo būdas. Lietuvoje egzistuoja tiek viešųjų investicinių projektų, kad jiems užbaigti prireiktų dešimčių milijardų eurų, kurių viešasis sektorius neturi. Tokioje situacijoje užmezgamas ilgalaikis bendradarbiavimas su privačiu partneriu, ir institucijos perduoda tradiciškai viešajam sektoriui priskiriamas funkcijas privačiam subjektui. Pastarasis investuoja į konkrečią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, o už tai gauna nustatytą atlyginimą, kuris išmokamas per visą sutarties laikotarpį. Taip pat privačiam partneriui viešasis sektorius gali suteikti teisę eksploatuoti infrastruktūrą ir ją naudojant generuoti pajamas iš trečiųjų šalių.

Toks projektų įgyvendinimo būdas jau ne vienerius metus sėkmingai taikomas mūsų ir kitose šalyje. Iš viso iki 2022 m. pabaigos buvo sudarytos ir įsigaliojusios 69 VPSP sutartys 26-iose Lietuvos savivaldybėse. Vien per 2022 m. VPSP būdu kariuomenės veiklai skirta 25,5 mln. eurų, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugai – 13,1 mln. eurų, švietimui – 11,7 mln. eurų. VPSP būdu sėkmingai statomos ar atnaujinamos mokyklos ir vaikų darželiai, sporto centrai ir stadionai, keliai, tiltai ir tuneliai, ligoninės, policijos komisariatai ir kiti svarbūs objektai.

Siekiant supažindinti su tokiais praktiniais VPSP pavyzdžiais, tutoriate dalyvaujančios studentės lygiagrečiai buvo pakviestos ir atlikti praktiką CPVA. „Per šią praktiką supratau, koks nelengvas teisėkūros procesas ir kaip kiekvienas žodis įtakoja sąvokų prasmę bei jį skaitančio asmens suvokimą. Bendradarbiavimo metu turiu progą tiesiogiai praktikoje naudoti paskaitų metu įgytas žinias, kas padeda praplėsti bendrą matymą ir teisėkūros procesų suvokimą. Noriu savo ateitį sieti su viešuoju sektoriumi“, – įspūdžiais dalijosi studentė.

CPVA ekspertė I. Dženkauskaitė pabrėžia, kad svarbiausia išmokyti studentus, kaip mąsto viešojo sektoriaus teisininkas. „Norime ne tik teoriškai supažindinti su teisiniu VPSP projektų reguliavimu ir VPSP procesu. Norime parodyti, kaip veikia teisininko protas, kaip greitai reikia priimti sprendimus. Dėl to kvietėme studentes sudalyvauti realiose teisinėse derybose su potencialiais VPSP projektų partneriais, taip pat suteikėme galimybę prisidėti ir prie paties teisėkūros proceso, svarstant, kaip reikėtų tobulinti VPSP apibrėžimą“, – pasakoja I. Dženkauskaitė.

Naujas tutoriato kursas prasidės šių metų rudenį. Jo metu daug dėmesio bus skiriama diskusijoms apie teisinės ir institucinės sistemos tobulinimą. Šios temos pasirinktos neatsitiktinai – kaip tik šiais metais numatyta tobulinti teisinį VPSP aplinkos reguliavimą, užtikrinti ilgalaikį šių projektų planavimą bei skatinti savivaldybes konsoliduoti VPSP projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.