Tarptautinis bendradarbiavimas

CPVA tarptautiniai projektai: kaip ir ES, Lietuva remia Serbijos proeuropietišką kryptį

2022 m. gruodžio 28 d.
CPVA tarptautiniai projektai: kaip ir ES

Viena iš Europos Sąjungos (ES) plėtros krypčių – Vakarų Balkanų, įskaitant Serbijos Respubliką, integracija. Nuo 2014 m. ES skyrė jau daugiau kaip 180 mln. eurų paramą Serbijoje įgyvendinamiems projektams teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Prie jų įgyvendinimo reikšmingai prisideda ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ekspertai: jau įgyvendinti 5 Dvynių projektai, patikėti ir nauji. Pastarieji kartu su kitais naujais ES finansuojamais projektais aptarti š. m. gruodžio 20 d. Serbijoje vykusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos.

„Lietuva remia Serbijos pasirinktą proeuropietišką kryptį, kuri yra svarbi Vakarų Balkanų regionui ir visai Europai. Tačiau pabrėžtina, kad šiame Serbijos kelyje link Europos Sąjungos svarbus ir šios šalies įsipareigojimas laikytis bendros ES užsienio ir saugumo politikos, įskaitant ir ES sutartus apribojimus Rusijai“, – kalbėjo Miglė Jankauskienė, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Vengrijoje, Serbijos Respublikai, Bosnijai ir Hercogovinai pavaduotoja.

Kaip pastebėjo M. Jankauskienė, Lietuva jau yra užmezgusi glaudžius santykius su Serbija, prie bendradarbiavimo stipriai prisidėjo CPVA. Šiai patikėta įgyvendinti ir naujos paramos projektus, toliau nuosekliai nukreiptus į Serbijos, kaip teisinės valstybės, pažangą.
CPVA dalyvauja įgyvendinant du projektus, kuriais siekiama padėti Serbijai įgyvendinti ES 23-iojo ir 24-ojo derybinių (stojimo į ES) skyrių tikslus teisės viršenybės srityse. 23-iasis yra orientuotas į kovą su korupcija, pagrindinių teisių užtikrinimą, teismų nepriklausomumą. Šio projekto vertė siekia 6,5 mln. eurų, CPVA jame dalyvaus kaip šalies-lyderės (Vokietijos) partnerė ir padeda Serbijai stiprinti ombudsmeno tarnybos gebėjimus, Nacionalinį kankinimo prevencijos mechanizmą, taip pat už pagalbą rengiant Nacionalinę korupcijos prevencijos strategiją ir Korupcijos prevencijos agentūros gebėjimų stiprinimą. 24-asis pažymi šalies įsipareigojimą laikytis bendrų ES teisingumo, laisvės ir saugumo principų. Projektu siekiama padėti Serbijai stiprinti profesinius įgūdžius ir operatyvinius gebėjimus, kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. CPVA yra šio projekto, kurio vertė siekia 5 mln. eurų, lyderė, jį įgyvendina kartu su partneriais iš Ispanijos ir Italijos.

Anksčiau CPVA Serbijoje yra įgyvendinusi ES finansuojamus Dvynių projektus transporto reguliavimo, kovos su korupcija, saugumo, teisingumo srityse, šiuo metu įgyvendina Dvynių projektą biomedicinos srityje.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.