Tarptautinis bendradarbiavimas

CPVA tarptautiniai projektai: Lietuva trejus metus dalijosi su Ukraina konkurencijos teisės patirtimi

2023 m. vasario 24 d.
CPVA tarptautiniai projektai: Lietuva trejus metus dalijosi su Ukraina konkurencijos teisės patirtimi

Lietuvos, Vokietijos ir Rumunijos institucijos šių metų vasario 24 d. baigė įgyvendinti ES Dvynių programos projektą „Parama Ukrainos antimonopolinio komiteto tolesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika“. Vasario 22 d. vykusioje nuotolinėje konferencijoje daugiau kaip 30 dalyvių iš atsakingų institucijų, įskaitant tiesioginį projekto naudos gavėją Ukrainos antimonopolinį komitetą, taip pat – aukšto lygio sprendimų priėmėjai, ES delegacijos Ukrainoje atstovai bei kiti suinteresuotieji asmenys aptarė šio tarptautinio projekto rezultatus.

Lietuvos Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su kolegomis iš Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerijos, Federalinio kartelių biuro (Bundeskartellamt) bei Rumunijos konkurencijos institucijos perdavė Ukrainos antimonopoliniam komitetui geriausią ES konkurencijos teisės praktiką ir padėjo ją pritaikyti ES narystės siekiančiai valstybei vykdant konkurenciją ribojančių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi tyrimus, įmonių susijungimų priežiūrą, taip pat stiprinant šalyje konkurencijos kultūrą. Tarptautinė ekspertų komanda beveik 800 darbo dienų vedė mokymus ir seminarus Ukrainos specialistams, dalijosi profesine patirtimi, darbo praktika ir įžvalgomis, padėjo tobulinti Ukrainos konkurencijos teisės aktus, kad šie būtų suderinti su ES teise. Iš viso projekto veiklose dalyvavo 28 ekspertai iš Vokietijos, 23 – iš Rumunijos, 14 – iš Lietuvos.

2020 m. gegužės mėn. pradėtas tarptautinis projektas, kurio pagrindinė partnerė – Konkurencijos taryba, o už projekto administravimą buvo atsakinga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), tęsėsi net rusijos pradėto karo Ukrainoje sąlygomis.

Per pastaruosius beveik trejus metus vykusiuose mokymuose iš viso dalyvavo apie 2 tūkst. Ukrainos antimonopolinio komiteto darbuotojų, surengtos 35 konsultacijos įvairių tyrimų klausimais, parengti du Ukrainos Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektai ir 21 juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų projektas, įskaitant įvairias gaires, atmintines. Be to, patobulintos Ukrainos antimonopolinio komiteto konkurencijos teisės įgyvendinimo procedūros, kad pagerėtų priimamų sprendimų kokybė, sustiprinta viešųjų ryšių ir konkurencijos kultūros sklaida, kad gerėtų verslo ir visuomenės supratimas apie konkurenciją reguliuojančius teisės aktus bei Ukrainos konkurencijos institucijos veiklą.

Olha Pishchanska, Ukrainos antimonopolinio komiteto vadovė, baigiamojoje konferencijoje pasidžiaugė, kad kartu su tarptautiniais partneriais parengtas pirmasis Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektas jau pateiktas svarstyti Ukrainos parlamentui. Kai projektas bei kiti lydintieji teisės aktai bus priimti, Ukrainos antimonopolinis komitetas savo darbe galės taikyti pagrindinius principus ir standartus, kuriais remiasi kitos ES konkurencijos institucijos, ir galutinai parengti antrojo įstatymo pakeitimo paketą parlamentui.

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas taip pat akcentavo konkurencijos taisyklių svarbą, nes jos, tam tikra prasme, yra tiek bet kurios šalies, tiek ES  ekonomikos konstitucijos pagrindas. „Nors projektas baigiasi pasiekus užsibrėžtus tikslus, vis dėlto ateityje dar laukia daug darbo, ir tarptautiniai partneriai yra pasiruošę Ukrainai toliau teikti visapusišką pagalbą“, – sakė Š. Keserauskas.

Dvynių programos projektas, kurio biudžetas – 1,2 mln. Eur, buvo finansuojamas ES lėšomis.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.