Tarptautinis bendradarbiavimas

CPVA tarptautiniai projektai: sėkmingai įgyvendintas Dvynių projektas Jordanijoje kovos su korupcija srityje

2022 m. lapkričio 28 d.
CPVA tarptautiniai projektai: sėkmingai įgyvendintas Dvynių projektas Jordanijoje kovos su korupcija srityje

Beveik dvejus metus trukęs Europos Sąjungos (ES) finansuojamas Dvynių projektas Jordanijoje sėkmingai baigtas įgyvendinti. Juo buvo siekiama didinti skaidrumą, tobulinti korupcijos prevencijos priemones, korupcijos rizikų ir interesų konfliktų valdymą Jordanijos nacionalinėse institucijose. Iš viso suorganizuotos 47 misijos, 6 mokomieji vizitai, o ekspertų surengtuose mokymuose apmokyta daugiau nei 200 specialistų.

Projektą įgyvendino Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, taip pat Austrijos institucijų ekspertai. Už jo priežiūrą atsakinga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Veikloms įgyvendinti skirtas biudžetas iš viso siekė 1,5 mln. eurų.

Projekto metu Lietuvos ir Austrijos ekspertai dalijosi savo patirtimi, stiprinant nacionalinį korupcijos prevencijos koordinavimo mechanizmą, su Jordanijos kovos su korupcija komisija (JIACC). Daug dėmesio skirta Jordanijos nacionalinių skaidrumo standartų taikymo viešajame sektoriuje peržiūrai. Sukurtos įvairios praktinės priemonės ir sprendimai – pavyzdiniai klausimynai, duomenų apdorojimo priemonės, atsparumo korupcijai nustatymo metodologija, mokymo programos ir kitos priemonės, leis didinti Jordanijos viešojo ir privataus sektoriaus bei pilietinės visuomenės informuotumą apie sąžiningumo ir etikos vertybes, skaidrumo principus ir korupcinių veiksmų riziką. Taip pat projekto metu parengtas Korupcijos rizikos vertinimo ir valdymo veiklos vadovas, kuris leido JIACC ir jos specializuotiems direktoratams efektyviai įvertinti ir valdyti korupcijos rizikas ministerijose, departamentuose ir valstybės įstaigose.

„ES palaiko tvirtą ir visapusišką partnerystę su Jordanija. Svarbu prisidėti prie ilgalaikio šalies klestėjimo ir stabilumo, o demokratinis valdymas ir kova su korupcija yra to pagrindas. Korupcija daro neigiamą įtaką valstybės gebėjimui pasirūpinti savo piliečiais ir kenkia pasitikėjimui valdžios institucijomis, todėl labai svarbu suvienyti jėgas kovai su šiuo blogiu“, – projekto uždarymo renginyje sakė ES ambasadorė Jordanijoje Maria Hadjitheodosiou.

JIACC pirmininkas dr. Muhannad Hijazi teigė, kad „ypatingai svarbu keistis patirtimi kovos su korupcija srityse, siekiant sustiprinti ir įtvirtinti nacionalinių skaidrumo standartų laikymąsi viešajame sektoriuje, taip pat motyvuojant valstybės pareigūnus imtis aktyvių veiksmų siekiant užkirsti kelią korupciniams nusikaltimams“. Jam antrino ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Egipte Artūras Gailiūnas. Jis teigė, kad šio projekto metu užmegzti teisiniai, instituciniai ir profesiniai ryšiai bus tvari ir neatsiejama dvišalių Jordanijos ir Lietuvos santykių bei ES dalis.

Apie Dvynių programą

Dvynių programa – tai ES priemonė, skirta valstybių narių ir pagalbą gaunančių šalių arba šalių partnerių viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimui. Įgyvendinant tokį projektą valstybių narių viešojo administravimo institucijos turi galimybę tiesiogiai bendradarbiauti su kolegomis iš pasirengimo narystei pagalbos priemonės IPA (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija) ir Europos kaimynystės priemonės ENI (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestina, Sirija, Tunisas, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina) šalių.

CPVA patirtis įgyvendinant Dvynių projektus

CPVA nuo 2017 metų perėmė dalį nacionalinio Dvynių koordinatoriaus administravimo funkcijų, o savo patirtį šioje srityje kaupia jau daugiau kaip 15 metų. Dar prieš įstojant į ES, nuo 1999 metų, Lietuva dalyvavo Dvynių programoje kaip šalis paramos gavėja ir įgyvendino PHARE programos projektus, siekiant valstybės valdymo sistemą priderinti prie ES standartų ir įgyvendinti reformas. Tuomet CPVA jau administravo 125 Dvynių projektus. Nuo 2004-ųjų Dvynių projektuose Lietuva dalyvauja kaip šalis donorė ir savo reformų patirtį perduoda ES kaimyninėms šalims bei šalims, besiruošiančioms stojimui į ES. Iš viso per 18 metų CPVA sėkmingai įgyvendino 60 Dvynių projektų. Paskutinius penkerius metus CPVA pagal laimimų ir įgyvendinamų Dvynių projektų skaičių patenka į pirmąjį penketuką ES.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.