Tarptautinis bendradarbiavimas

Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje padėjo pagrindus tolimesniam bendradarbiavimui

2020 m. kovo 18 d.
Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje padėjo pagrindus tolimesniam bendradarbiavimui

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kartu su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) užbaigė ES finansuojamą Dvynių projektą „Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra“ Šiaurės Makedonijoje.

Projekto metu pagal tarptautinius standartus ir gerąją farmacijos praktiką įvertinta Šiaurės Makedonijos Vaistų ir medicinos prietaisų agentūros (MALMED) veikla bei pateiktos rekomendacijos veiklos tobulinimui ir gerinimui, su ES teisės aktais suderinti nacionalinis farmacijos įstatymas, poįstatyminiai teisės aktai ir veiklos procedūros.

Iš viso buvo peržiūrėti 26 Šiaurės Makedonijos Respublikos teisės aktai, 14 MALMED ekspertų Lietuvoje tobulino savo žinias vaistų vartojimo, jų stebėsenos sistemos, vaistinių preparatų registracijos, klinikinių  tyrimų, farmacinės veiklos licencijavimo ir inspekcijų atlikimo srityse, kartu su Lietuvos vaistų kontrolės inspektoriais atliko 4 bendras inspekcijas.  

Projektas truko 10 mėnesių, jo biudžetas siekė 250 tūkst. eurų.

Baigiamojo projekto priežiūros komiteto susitikimo metu projekto vadovai dr. Gytis Andrulionis, VVKT viršininkas, ir Merjem Haxhihamza, MALMED Vaistų ir medicinos prietaisų informacijos skyriaus vedėja, kartu su MALMED direktore Visara Riza, Europos Sąjungos delegacijos Šiaurės Makedonijai ir Šiaurės Makedonijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais pasidžiaugė veiksmingu visų institucijų bendradarbiavimu įgyvendinant projektą ir sutarė sėkmingo projekto pagrindu inicijuoti naujus projektus. Jie leistų sustiprinti ir toliau plėtoti pasiektus rezultatus, taip pat pagilinti Lietuvos ir Šiaurės Makedonijos vaistų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir dalinimąsi žiniomis.

EK finansuojama Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus ir padeda joms suderinti teisės aktus pagal ES teisės aktų reikalavimus.

 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.