Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos vystomojo bendradarbiavimo praktikų tinklo naujokei – lyderio marškinėliai

2020 m. gegužės 7 d.
Europos vystomojo bendradarbiavimo praktikų tinklo naujokei – lyderio marškinėliai

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kartu su Vokietijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra (GIZ) 2021 metais perims pirmininkavimą Europos vystomojo bendradarbiavimo praktikų tinklui (angl. Practitioners‘ Network for European Development Cooperation). Tokį sprendimą šių metų gegužės 4 dieną priėmė Europos Sąjungos valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, kurias vienija Praktikų tinklas, vadovai nuotolinės Generalinės asamblėjos metu.  

Tai – itin reikšmingas CPVA įvertinimas, nes pirmą kartą Praktikų tinklui pirmininkaus naujosios valstybės narės, į ES įstojusios po 2004 metų, agentūra. Tinklo nare CPVA tapo vos prieš dvejus metus.

„Agentūrai parodytas didžiulis pasitikėjimas ir suteikta išskirtinė galimybė prisidėti prie Europos vystomojo bendradarbiavimo stiprinimo strateginiu lygiu. Tikiu, kad bendras dviejų skirtingą patirtį turinčių Vokietijos ir Lietuvos agentūrų pirmininkavimas bus puikus pavyzdys, kaip dirbdamos kartu galime suteikti naujų įžvalgų, įkvėpimo ir idėjų, kaip stiprinti tvarią partnerystę, praturtinti mūsų pačių agentūras, tinklą ir galiausiai mūsų šalis partneres“, – sako CPVA vadovė Lidija Kašubienė.

Neformali bendradarbiavimo platforma

Iki šiol aktyviai stebėjusi ir įsitraukusi į tinklo darbo grupių veiklą, agentūra didžiausią patirtį sukaupė įgyvendindama viešojo sektoriaus kompetencijų sklaidos projektus bei inicijuodama diskusijas apie šio sektoriaus efektyvesnį įtraukimą į ES finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimą.   

Ši neformali platforma – Praktikų tinklas – agentūrų atstovus suburia bendram darbui, stiprinant ir įgyvendinant ES valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo politiką, sudaro galimybę tarpusavyje dalinantis informacija ir sukaupta patirtimi. Šio tinklo rėmuose agentūros glaudžiai dirba su Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generaliniu direktoratu (angl. DG DEVCO), kuris tinkle dalyvauja stebėtojo teisėmis. Šiuo metu tinklui priklauso 17 tikrųjų narių (SIDA, GIZ, ADA, FD, FIIAPP, Expertise France, British Council ir kt.) ir 2 asocijuoti nariai.

Veikla priežiūros komitete ir grupėse  

GIZ ir CPVA trejus metus (2020 – 2023 m.) taip pat bus šio tinklo Priežiūros komiteto nariais. Taip užtikrinamas efektyvaus tinklo valdymo tęstinumas – pirmininkavimą perimančios agentūros glaudžiai bendradarbiauja su esamais ir būsimais tinklo lyderiais.

Kartu su Britų taryba (British Council) ir Prancūzijos vystomo bendradarbiavimo agentūra Agence Française de Développement (AFD) CPVA vadovaus tinklo darbo grupei „Efektyvi partnerystė“. Pagrindinė šios grupės užduotis yra žiniomis ir geriausiomis narių praktikomis stiprinti tinklo veiklą bei užtikrinti bendrą projektų įgyvendinimo praktiką, didesnį įsitraukimą ir tarpusavio bendradarbiavimą.  

Šiemet Praktikų tinklui pirmininkauja Belgijos ir Liuksemburgo vystomojo bendradarbiavimo agentūros.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.