Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Kasmetiniame EPEC susitikime pristatyta Lietuvos VPSP situacija: išskirtinai daug dėmesio – krašto gynybai

2023 m. kovo 23 d.
Kasmetiniame EPEC susitikime pristatyta Lietuvos VPSP situacija: išskirtinai daug dėmesio – krašto gynybai

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) įvertino investicijų poreikius ir finansines spragas įvairiuose Lietuvos ekonomikos sektoriuose – norint pasiekti Nacionaliniame pažangos plane iki 2030 m. numatytus tikslus, trūksta 39 mlrd. eurų. Didžiausi finansavimo trūkumai nustatyti krašto gynybos, energetikos, transporto ir aplinkosaugos srityse. Esant tokiems investicijų poreikiams, ypač daug potencialo turi viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu įgyvendinami projektai. Lietuvos VPSP situacija kovo 23 d. pristatyta kasmetiniame Europos Sąjungos VPSP kompetencijų centro (EPEC) susitikime. CPVA kartu su Finansų ministerija yra EPEC narė nuo 2011 metų.

Kaip didžiausi ir svarbiausi Lietuvai viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu šiuo metu įgyvendinami projektai EPEC susitikime išskirti trys nauji kariniai miesteliai, kurie turėtų būti baigti statyti iki šių metų pabaigos.

„Daugiau nei 40 metų Lietuvoje neturėjome tokio masto infrastruktūros plėtros projektų krašto gynybos srityje, kokius turime šiandien. Jų reikšmingumu turbūt niekas nebeabejoja“, – susitikime sakė CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas Linas Jasiukevičius.

Krašto gynyba yra vienas iš prioritetinių sektorių, kuriam pastaraisiais metais Lietuvoje skiriamas didelis dėmesys ir investicijos. Trijų naujų karinių miestelių statybos projektų vertė 2021 m., kada buvo pasirašytos VPSP sutartys, siekė 96 mln. eurų. Tačiau dėl eigoje stipriai išaugusių kainų, buvo būtina perskaičiuoti investicijas ir tikslinti pasirašytas sutartis. Po perskaičiavimo investicijų vertė padidėjo penktadaliu.

Kaip dar vienas Lietuvai labai svarbus projektas EPEC susitikime išskirtas nacionalinis šalies stadionas. 2021 m. (po  5 metų derybų) pagaliau pasirašyta koncesijos sutartis. Numatyta projekto vertė siekia 106 mln. eurų, tačiau skaičiuojama, kad dėl tų pačių infliacijos augimo veiksnių, investicijų išlaidos gali didėti penktadaliu.

„Šis projektas unikalus tuo, kad apima ne tik stadioną, skirtą sporto ir kultūros renginiams, bet ir visą sporto kompleksą, skirtą neformaliam moksleivių, studentų ir sporto specialistų ugdymui, taip pat kultūros švietimo centrą ir biblioteką, nacionalinį sporto muziejų, net ir vaikų darželį“, – pažymėjo L. Jasiukevičius.

Pasakodamas apie VPSP teisinės aplinkos gerinimą Lietuvoje, CPVA ekspertas pažymėjo, kad šiuo metu peržiūrima strateginio šalies valdymo sistema, norint įdiegti nuoseklų VPSP panaudojimo vertinimą įvairiuose planavimo etapuose – ne tik projektuose, bet ir pažangos priemonių lygmenyje. Taip pat planuojami patobulinimai mažų projektų konsolidavimo, teisinio VPSP naudojimo neapibrėžtumo, VPSP viešųjų pirkimų centralizavimo, VPSP sutartyse numatytų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų apsaugos ir kitose srityse.

EPEC susitikimas vyksta š. m. kovo 23–24 dienomis. Rytoj CPVA ekspertas dalyvaus ir panelinėje diskusijoje apie išaugusių statybos kainų valdymą VPSP projektuose.  

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.