Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Lietuva dalijasi savo sukaupta patirtimi su Europos Sąjungos narystės siekiančia Moldova

2023 m. liepos 12 d.
Lietuva dalijasi savo sukaupta patirtimi su Europos Sąjungos narystės siekiančia Moldova

Liepos 9-12 dienomis Lietuvos kvietimu Briuselyje lankosi Moldovos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministerijos ir kitų institucijų delegacija, kuri dalyvauja antroje mokymų programos „Lietuvos integracija į ES: pagrindinės pamokos“ (Lithuania‘s EU integration: key takeaways) dalyje. Mokymai tęsia Lietuvos ekspertinės patirties eurointegracijos srityje perdavimą ir supažindina Moldovos specialistus su Europos reikalų sostinėje veikiančiu institucijų tinklo specifika, Europos Parlamento, Europos Komisijos darbu, sankcijų politika ir jų taikymo specifika, dezinformacijos ir strateginės komunikacijos koordinacija, ES teisės aktų perkėlimo procedūromis ir kt. Mokymų tikslas padėti Moldovai pasiruošti stojimo į Europos Sąjungą procedūroms stiprinant už procesus atsakingų asmenų kompetencijas ir suteikiant jiems ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių (know‘how).
Pirmoje mokymų programos dalyje, kuri vyko š. m. birželio 5-9 dienomis Vilniuje, Moldovos delegacijai buvo išsamiai pristatytas per beveik 20 metų Lietuvos nueitas kelias siekiant eurointegracijos, ES institucinė sąranga, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, ES reikalų koordinavimas Lietuvoje, institucijų vaidmuo didinant visuomenės informuotumą apie ES integraciją ir kiti aktualūs klausimai.
Moldovos delegacija Briuselyje lankosi įgyvendinant CPVA projektą „Moldovos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministerijos administracinių ir institucinių gebėjimų ir valdymo stiprinimas“, finansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.