Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuva padės Rytų partnerystės šalims kovoti su jaunimo nedarbu

2021 m. liepos 29 d.
Lietuva padės Rytų partnerystės šalims kovoti su jaunimo nedarbu

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) su Europos Komisija (EK) pasirašė susitarimą dėl programos „EU4Youth”, skirtos kovai su jaunimo nedarbu Rytų partnerystės šalyse, trečiojo etapo įgyvendinimo. Bendras programos biudžetas – 15,12 mln. eurų, iš kurių EK skyrė 14,4 mln. eurų, Lietuva – 720 tūkst. eurų.

Orientuota į pažeidžiamiausią grupę 

Programa bus įgyvendinama Armėnijoje, Azerbaidžiane, Baltarusijoje, Sakartvele, Moldovoje ir Ukrainoje. Šiose Rytų partnerystės šalyse jaunimo nedarbas siekia iki 32,6 proc. bendro nedarbo lygio. Daugiausia dėmesio bus skiriama labiausiai pažeidžiamiems – niekur nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams.  

„Ketverius metus įgyvendinama programa apims labai platų veiklos lauką: nuo įvairiapusės pagalbos jaunimo nedarbo problemas sprendžiančioms tarnyboms, nevyriausybinės organizacijoms, skatinant jų bendradarbiavimą, gerinant mentorystės, konsultavimo įgūdžius, iki stipendijų patiems jaunuoliams studijuoti Europos koledže Natoline, Lenkijoje. Per trejus metus 2,2 mln. eurų suma bus skirta studentų stipendijoms, kurios bus suteiktos 75 studentams iš įvairių Rytų partnerystės šalių”, – sako Erikas Jankauskas, CPVA Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų skyriaus projektų vadovas, kuriam patikėtas šio projekto koordinavimas.

„EU4Youth” – tai tęstinis projektas, startavęs 2017 m., kai  Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime buvo paskelbtas Rytų partnerystės 2017–2020 m. Jaunimo ir švietimo paketas, kurio vertė 340 mln. eurų. Pagrindinė šio paketo dalis skirta daugiau kaip 18 000 jaunų žmonių Rytų partnerystės šalyse, siekiant ugdyti jų įgūdžius ir užimtumą darbo rinkoje. Tiesiogiai ir netiesiogiai ji remia ir maždaug 125 jaunimo organizacijas.

Patikėtas jau ketvirtas projektas

Rytų partnerystė – viena prioritetinių Lietuvos užsienio politikos sričių. Bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos užsienio ministerija CPVA joje aktyviai dalyvauja nuo 2007 metų.

Tai ketvirtasis Europos Komisijos suteiktos akreditacijos (PILLAR ASSESMENT) pagrindu tiesiogiai agentūrai patikėtas Rytų partnerystės projektas. Jis įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

CPVA jau turi šio tipo projektų įgyvendinimo patirties. Šiuo metu Ukrainoje vykdoma 50,5 mln. eurų vertės programa „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (EU4PFM). CPVA įgyvendina  du iš keturių programos komponentų, kurių vertė 29,5 mln. eurų, o praėjusių metų pabaigoje baigė įgyvendinti programos „Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje“ (PRAVO)  1,5 mln. eurų vertės komponentą e-Justice. 

Taip pat birželio pabaigoje agentūra pradėjo 4 mln. eurų vertės ES programos EU4BELARUS-SALT 2 tikslo „Skatinti žmonių tarpusavio ryšius, suteikiant daugiau galimybių gauti stipendijas studijoms ir profesinei veiklai ir perkvalifikavimui Europos Sąjungoje“ įgyvendinimą.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.