Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos ekspertai dalijasi patirtimi su narystės Šengeno erdvėje siekiančia Serbija

2019 m. vasario 13 d.
Lietuvos ekspertai dalijasi patirtimi su narystės Šengeno erdvėje siekiančia Serbija

LR Vidaus reikalų ministerija kartu su partneriais įgyvendina Europos Sąjungos dvynių programos finansuojamą projektą „Šengeno veiksmų plano parengimas“, kurio metu savo patirtimi dalijasi su narystės Šengeno erdvėje siekiančia Serbija.

Dvynių projektas prisidės prie Serbijos ir kitų Europos Sąjungos šalių ekspertų tinklo sukūrimo ir sudarys sąlygas keistis patirtimi bei gerąja praktika.

Dvynių projekto lyderis VRM vyriausiasis patarėjas Rustamas Liubajevas sako, kad Lietuva ir Vengrija, turėdamos neįkainojamą patirtį integracijos į Šengeno erdvę klausimais, yra pasiruošusios savo patirtimi pasidalinti su Serbija ir kartu su šios šalies atitinkamų institucijų atstovais parengti veiksmingą Šengeno veiksmų planą. 

Pasak R. Liubajevo, šio projekto įgyvendinimas taip pat sudarys pagrindą ir palankias sąlygas toliau plėtoti dvišalį bendradarbiavimą su Serbijos vidaus reikalų ministerija ir  pasienio policija.

1,5 mln. Eur vertės Dvynių projekto bendras tikslas – padėti Serbijos Respublikos institucijoms, ypač Vidaus reikalų ministerijai, pasirengti stojimui į Europos Sąjungą, parengiant Šengeno acquis priėmimo veiksmų planą, patobulinant teisinę bazę ir ją suderinant su Šengeno acquis ir Šengeno katalogo reikalavimais, taip pat sustiprinant institucinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Projektas įgyvendinamas kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Policijos departamentu bei Vengrijos Nacionalinės policijos būstine.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.