Tarptautinis bendradarbiavimas

Moldova žengia eurointegracijos keliu, prie to prisideda ir CPVA

2022 m. gruodžio 20 d.
Moldova žengia eurointegracijos keliu

Š. m. gruodžio 20 d. Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPVA) lankėsi Moldovos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Emil Druc. Svečias susitiko su CPVA direktore Lidija Kašubiene ir direktorės pavaduotoja Rasa Suraučiene. Susitikimo metu buvo pristatyta įvairiapusė CPVA veikla, istorija, o daugiausia dėmesio skirta CPVA įgyvendinamiems projektams Moldovoje.

CPVA bendradarbiauti su Moldova pradėjo dar 2010-aisiais. Nuo to laiko dvišalis santykis kasmet tik stiprėjo ir, anot CPVA direktorės, išaugo iki tiek, kad šiandien drąsiai galime Moldovą įvardyti kaip vieną iš strateginių šalių partnerių.

„Lietuvos reformų patirtis aktuali Moldovai, kaip šaliai, siekiančiai įstoti į Europos Sąjungą. Tai iliustruoja jau esamas glaudus bendradarbiavimas, prisidedant prie Moldovai svarbių projektų įgyvendinimo. Tikiu, kad ateityje šis bendradarbiavimas tik dar labiau sustiprės, įgyvendinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip pat Europos Sąjungos kaimynystės politiką. Nematau priežasčių, kodėl galėtų būti kitaip. Esame artimos šalys tiek geografine, tiek pasaulėvokos prasme. Moldova yra išreiškusi aiškų apsisprendimą eiti eurointegracijos keliu. Gebame susikalbėti, netgi turime projekto biurą Kišiniove“, – sako L. Kašubienė.

Nuo 2010 m. CPVA įgyvendino 12 ES finansuojamų Dvynių projektų, kurių metu bendradarbiavo Lietuvos ir Moldovos institucijos kovos su pinigų plovimu, teisėsaugos, farmacijos ir medicinos, tranzito ir kitose srityse. Šiuo metu CPVA kartu su partneriais Moldovoje tęsia darbus teisingumo srityje, įgyvendinant projektą EU4Moldova. Juo siekiama prisidėti prie skaidresnės teismų sistemos Moldovoje, didesnės atskaitomybės, paslaugų prieinamumo gerinimo, teisingumo grandinės dalyvių kompetencijų stiprinimo. Taip pat CPVA įgyvendina tris Europos Taikos priemonės projektus, įskaitant ir 7 mln. eurų vertės projektą Moldovos ginkluotosioms pajėgoms stiprinti.

Kartu CPVA administruoja ir įgyvendina mūsų šalies Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo bei Vystomojo bendradarbiavimo ir demokratinės paramos programos lėšomis finansuojamus projektus Moldovoje. Kuriama saugi ir veiksminga Moldovos transporto sistema, dedamos pastangos kovoje su korupcija, taip pat prisidedama prie Moldovos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministerijos administracinių pajėgumų stiprinimo, skaidraus ir profesionalaus diplomatinio korpuso vystymo. Moldova yra įtraukta į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategiją 2022–2025 m., o tai tik atskleidžia šios dvišalės partnerystės svarbą ir aktualumą.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.