Kita

Sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto projektams įgyvendinti – per pusantro šimto paraiškų

2019 m. balandžio 5 d.
Sporto bazių plėtros

Balandžio 1-ąją, pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, Centrinė projektų valdymo agentūra gavo 157 paraiškas sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto projektams įgyvendinti. Bendra projektams prašoma skirti suma siekia daugiau nei 25 milijonų eurų.

Šioms veikloms finansuoti bus skirta 1 318 000 eurų Sporto rėmimo fondo lėšų. Sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškų vertinimas vyks iki gegužės 29 d. (40 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos).

Vertinimo kriterijus atitikusios ir finansuoti tinkamos projektų paraiškos bus pateikiamos Komisijai, kuri siūlomą finansuoti projektų sąrašą teiks tvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministrui. Planuojama, kad pareiškėjai apie sprendimą dėl lėšų skyrimo jų projektui finansuoti bus informuoti iki liepos 8 d. Pateiktų paraiškų sąrašą galima peržiūrėti čia.

Sporto rėmimo fondo lėšos yra skiriamos finansuoti sporto projektus tokiose srityse kaip: fizinio aktyvumo skatinimas, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, sporto renginių organizavimas, kvalifikacijos tobulinimas, esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas.

Fondo lėšos 2019 metais didėja iki 13,6 mln. eurų (2018 m. buvo skirti 6,6 mln. eurų), o 2021 metais – iki beveik 21 mln. eurų. Ne mažiau kaip 10 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų bus skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Projektus, susijusius su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Daugiau informacijos apie Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime spaudai – https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/sporto-remimo-fondas-sulauke-rekordinio-skaiciaus-paraisku-sporto-projektams-remti

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.