ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Telemedicina žengia ir į skubiosios pagalbos sritį

2021 m. vasario 5 d.
Telemedicina žengia ir į skubiosios pagalbos sritį

Lietuvoje pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas  pilotinis skubiosios telemedicinos paslaugų projektas. Jo tikslas – sukurti ir išbandyti skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo modelį, kuriam pasiteisinus, būtų sprendžiama dėl tolimesnės telemedicinos paslaugų tinklo plėtros ir kitose šalies ligoninėse.    

Pilotiniame projekte dalyvauja solidžiausią patirtį ir didžiausius pacientų srautus skubios pagalbos skyriuose turinčios universitetinės šalies gydymo įstaigos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Jose bus sukurti skubiosios telemedicinos centrai, kuriuose dirbantys medikai, pasitelkę šiuolaikines technologijas, gyvai per atstumą konsultuos kolegas skubios pagalbos skyriuose rajonų ar regionų ligoninėse.

Numatyta, kad Kauno klinikos konsultuos Jonavos, Kėdainių ir Prienų ligonines, Santaros klinikos –  Švenčionių, Ukmergės, Visagino ligonines, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė – Druskininkų, Šalčininkų ir Trakų ligonines.

Sukūrus tokį skubiosios telemedicinos paslaugų tinklą, pirmiausia, greitai, profesionaliai ir vietoje būtų reaguojama sudėtingų būklių atvejais, kai reikalinga specializuota, įvairaus profilio aukščiausio lygio skubi medicinos pagalba, pavyzdžiui, ištikus insultui, infarktui, sunkių traumų ar kitais kritiniais atvejais.

Taip būtų išvengiama ir dažnai nereikalingo pacientų gabenimo į aukštesnio lygio gydymo įstaigos skubiosios pagalbos skyrius – kokybišką ir savalaikę pagalbą pacientai gautų savo rajonų ar regionų ligoninėse. O prireikus guldyti į ligoninę didžiuosiuose centruose, pacientai būtų nuvežami tiesiai į specializuotus skyrius. 

Temedicinos centro gydytojas konsultantas, skubos tvarka įvertinęs paciento būklę, galės paskirti tyrimus, koreguoti gydymą, pateikti rekomendacijas dėl tolesnio ištyrimo ir gydymo. Regionų įstaigose bus naudojama mobili įranga su galimybe prijungti diagnostinius prietaisus, pavyzdžiui, otoskopą, oftalmoskopą, ultragarsinį aparatą ir kt.

Telemedicinos centrai taip pat turės galimybę keistis informacija, konsultuoti vienas kitą arba vienas kito konsultuojamų ligoninių gydytojus. Šios konsultacijos regionų medikams, slaugytojams būtų reikšminga pagalba, tobulinant jų profesinę kvalifikaciją. Pagerinus skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumą ir kokybę periferijoje, būtų mažinama  socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo gyventojų, rajonų ir regionų pacientams būtų suteikiama universitetinės ligoninės lygio paslauga.

Pasak Lietuvos telemedicinos asociacijos prezidento Romualdo Jono Kizlaičio, šalyje jau  įgyvendintas ne vienas telemedicinos paslaugų įdiegimo projektas įvairiose medicinos srityse: kardiologijoje, dermatologijoje, oftalmologijoje ir kitose. Tačiau kiekvieną kartą tai yra milžiniškas technologinis ir profesinis žingsnis į priekį, kuriant gerai išplėtotą ir sustyguotą telemedicinos paslaugų sistemą.               

Šio projekto metu skubios pagalbos skyriuose ir centruose dirbantiems specialistams bus surengti   tobulinimosi kursai, jie bus apmokyti dirbti su naujausia telemedicinos įranga, kuri bus įsigyta už projekto lėšas. Iš viso šiam Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) administruojamam projektui skirtas 3,1 mln. eurų finansavimas.

Pilotinis projektas truks dvejus metus. Jį užbaigus, numatoma apibendrinti rezultatus ir parengti ataskaitą, kuri leistų įvertinti tokių paslaugų efektyvumą, pobūdį, pacientų ir gydytojų pasitenkinimą telekonsultacijomis ir kitus projekto aspektus. 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.