Tarptautinis bendradarbiavimas

Ukrainos atstatymo agentūrai – Lietuvos ekspertų patirtis

2023 m. balandžio 26 d.
Ukrainos atstatymo agentūrai – Lietuvos ekspertų patirtis

Lietuva yra pasiryžusi teikti ekspertinę pagalbą šių metų pradžioje įkurtai valstybinei Ukrainos atstatymo agentūrai, atsakingai už karo nusiaubtos šalies atstatymą.

Praėjusią savaitę Ukrainoje svarstyta, kaip Lietuva galėtų padėti šiai jaunai institucijai. Susitikimuose dėl bendradarbiavimo dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Užsienio reikalų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovai ir Ukrainos atstatymo agentūros vadovas Mustafa Nayemas bei patarėja Svitlana Kolomiiets.

Įvardyta, kad efektyvi valdymo ir kontrolės sistema, teisinė aplinka, patirtis viešųjų pirkimų srityje bei skaidrumo užtikrinimas yra gebėjimai, kurių reikia efektyviam šios agentūros veikimui. Lietuva yra sukaupusi ypač sėkmingą patirtį šiose srityse ir pasiryžusi prisidėti prie veiklų, skirtų reikiamiems gebėjimams stiprinti. Bus dalijamasi turimais įrankiais ir koncentruojamasi į daugiausiai iššūkių keliančias veiklas.

„Mūsų įsipareigojimas remti Ukrainą yra labai tvirtas. Turime sėkmingos ir šiuo metu Ukrainai itin reikalingos tarptautinės paramos administravimo ir projektų įgyvendinimo patirties. Ukrainos pavyzdys karo akivaizdoje mus įkvepia ne tik palaikyti, bet ir veikti: dalytis patirtimi, padėti kurti, statyti,“ – sako CPVA vadovė Lidija Kašubienė.

Pasak L. Kašubienės, naujoji Ukrainos atstatymo agentūra šiandien yra šiek tiek panaši į CPVA, kuri buvo įsteigta ES programoms administruoti ir įgyvendinti, kai Lietuva dar nebuvo ES narė. Visus procesus teko sukurti patiems. Nors daugelyje šalių, įstojus į ES, tokios agentūros buvo panaikintos, Lietuvoje ji sėkmingai tęsia veiklą ir plečia savo atsakomybių ribas. Ilgametė CPVA patirtis bei nuolat didėjantis ekspertų skaičius padės siekti kokybinių pokyčių karo niokojamoje Ukrainoje. Šiandien ši šalis rengiasi ES narystei ir naujai agentūrai tenka išskirtinis vaidmuo atsakingai administruoti tarptautinę paramą bei užtikrinti reformų sėkmę.

Apie CPVA šiuo metu teikiamą pagalbą Ukrainai:

Bendradarbiavimas su Ukrainos atstatymo agentūra – nėra pirmas CPVA Ukrainoje įgyvendinamas projektas. Šiuo metu karo sąlygomis tęsiamas ES kartu su Lietuvos kofinansavimu finansuojamas daugiau nei 36 mln. Eur vertės projektas, skirtas viešųjų finansų valdymui Ukrainoje.

Įgyvendinant Europos taikos priemonės projektą, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms teikiama medicinos įranga, greitosios pagalbos automobiliai, išminavimo įranga, sunkvežimiai. Tam skirta beveik 30 mln. Eur.

Šiuo metu CPVA taip pat rūpinasi mokyklos Borodyankoje ir darželio Irpinėje atstatymu. Mokyklos atstatymui skirta daugiau nei 6,1 mln. Eur, o darželiui – 3,7 mln. Eur. Tikimasi, kad dar šį rudenį naujus mokslo metus čia pradės beveik 1000 ukrainiečių vaikų.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.