Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

UNECE forumas: siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus, svarbūs tiek didelės, tiek mažos vertės projektai

2024 m. gegužės 14 d.

Įprasta manyti, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu verta įgyvendinti tik didelės vertės infrastruktūrinius projektus. Tačiau pastaruoju metu siekiama šį požiūrį keisti, akcentuojant, kad mažos vertės projektai darnaus vystymosi kontekste – tiek pat svarbūs kaip ir didieji. Tam daug dėmesio skiria ir Jungtinių Tautų Ekonomikos komisija Europai (UNECE), gegužės 8–10 dienomis Stambule organizavusi tarptautinį VPSP forumą.

Lietuva pasaulyje išsiskiria kaip šalis, kurioje didžioji dalis įgyvendinamų VPSP projektų – mažos apimties. Todėl neatsitiktinai Lietuva buvo pakviesta Forume pasidalyti šiomis patirtimis, kurios galėtų įkvėpti ir kitas šalis įgyvendinti daugiau mažų VPSP projektų, ypač savivaldybių lygmeniu. Lietuvai renginyje atstovavo CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vadovė Jekaterina Šarmavičienė.

Forumo diskusijoje „Mažos vertės VPSP projektų planavimas, struktūrizavimas ir valdymas“, aptariant, kokie įrankiai galėtų padėti sumažinti projektų sąnaudas, J. Šarmavičienė visų pirma išskyrė ne torinius mokymus, o kompetencijų ir gebėjimų VPSP srityje ugdymą. O kompetencijos stoką, pasak CPVA atstovės, galėtų padėti mažinti įvairūs įrankiai, dokumentų standartizavimas. Taip pat J. Šarmavičienė pažymėjo, kaip svarbu institucijoms tarpusavyje dalytis kompetencijomis, į procesą, jei reikalinga, įtraukiant ir šalies VPSP kompetencijų centrus.

Diskusijos metu pastebėta, kad siekiant sumažinti patiriamus VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo kaštus bei padidinti VPSP projektų konkurencingumą ir patrauklumą investuotojams bei finansuotojams, būtų galima kartu įgyvendinti apjungiant kelis VPSP projektus. Taip būtų galima sumažinti administravimo išlaidas, tik svarbu įsivertinti, kad konsoliduotuose projektuose galimos didesnės rizikos. Diskusijoje taip pat svarstyta, ar visais atvejais mažos vertės VPSP projektai gautų reikiamą finansavimą.

Kita forume vyravusi svarbi tema – žiedinė ekonomika ir fiskaliniu požiūriu tvarios ir kokybiškos infrastruktūros, kurios pagrindiniai naudos gavėjai – žmonės, kūrimas. Pristatyti ir svarbūs UNECE darbo grupėse kuriami metodiniai dokumentai.

J. Šarmavičienė yra UNECE VPSP darbo grupės biuro narė. Lietuvos patirtis jau ne kartą buvo pristatoma UNECE VPSP renginiuose. CPVA ekspertai jau ir anksčiau buvo įsitraukę į Darbo grupės veiklas, rengiant rekomendacijas ir gaires arba jas išbandant įgyvendinant Lietuvos projektus.

 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.