Tarptautinis bendradarbiavimas

Vilniuje vyko tarptautinė konferencija vystomojo bendradarbiavimo partnerystėms Ukrainoje stiprinti

2018 m. kovo 22 d.
Vilniuje vyko tarptautinė konferencija vystomojo bendradarbiavimo partnerystėms Ukrainoje stiprinti

Kovo 22 dieną Vilniuje vyko konferencija, skirta Ukrainai paramą teikiančių donorų bendradarbiavimo stiprinimui, viešojo sektoriaus institucinių gebėjimų vystomojo bendradarbiavimo srityje ugdymui, platesnės visuomenės informavimui ir įtraukimui į paramos teikimą šalims partnerėms.

Konferencijos dalyviai iš Lietuvos, Ukrainos, tarptautinių organizacijų bei institucijų, dalinosi dalyvavimo Europos Sąjungos Dvynių programoje patirtimi, diskutavo apie kylančius iššūkius, donorų partnerysčių svarbą, aptarė paramos Ukrainai efektyvumo stiprinimą bei tolesnio bendradarbiavimo galimybes, įskaitant partnerysčių kūrimą ir jų plėtojimą.

Sveikindamas susirinkusius svečius, ministras Linas Linkevičius pabrėžė, kad Ukraina yra viena iš svarbiausių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo partnerių ir atkreipė dėmesį, kad dalijimasis reformų patirtimi Ukrainoje jau sulaukė konkrečių rezultatų. Kita vertus, reformų kelias yra sudėtingas, todėl būtina sutelkti tarptautines pastangas ugdant Ukrainos institucijų gebėjimus bei pertvarkant institucijas.

„Lietuva skatina į vystomąjį bendradarbiavimą įsitraukti valstybės ir savivaldybių atstovus, nevyriausybines organizacijas, taip pat ir privatų sektorių, asmeniškai. Džiugu, kad į Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą ir projektus Ukrainoje vis aktyviau įsitraukia ir Centrinė projektų valdymo agentūra, turinti ES projektų įgyvendinimo patirties. Labai svarbu, kad siekdami efektyvesnio, skaidresnio bendradarbiavimo būtume iniciatyvūs ir susitelkę“,-– sakė ministras.

Konferencija organizuota įgyvendinant projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

Lietuva Ukrainai 2014-2017 metais suteikė paramos už 10 milijonų eurų, įgyvendino 10 Europos Sąjungos Dvynių programos projektų.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.