LR biudžeto lėšomis finansuojami projektai

Socialinis receptas

Socialinio recepto iniciatyva, kuri yra skirta senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, siekiama stiprinti jų psichologinę gerovę ir psichikos sveikatą per jų įtraukimą į ilgalaikes nemokamas kultūros, sveikatingumo, neformaliojo švietimo ar kitas bendruomenėje ir savivaldybėje prieinamas veiklas.

Šeimos gydytojai ar jų komandos nariai, esant poreikiui, gali nukreipti senjorus į veiklas, kuriose jie gali turiningai praleisti laisvalaikį, bendrauti, susirasti bendraminčių.

Dalyvavimas veiklose, kurių metu kuriami socialiniai ryšiai, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, nerimo slopinimo, lėtinių ligų valdymo, geresnės psichologinės būklės, psichikos sveikatos ir negalios stigmos mažinimo.

Dalyvavimas Socialinio recepto iniciatyvos veiklose yra nemokamas.

Kaip gauti socialinį receptą?

Socialinis receptas veikia kaip algoritmas, kuriuo vadovaudamiesi pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų ar šeimos gydytojų komandų nariai, pavyzdžiui, gyvensenos medicinos specialistai, į Socialinio recepto iniciatyvą gali nukreipti senjorą, pristatydami tokią galimybę žodžiu arba padėdami užpildyti registracijos formą.

Socialinio recepto iniciatyvą savivaldybėse įgyvendina visuomenės sveikatos biuruose dirbantys koordinatoriai. Jų funkcijos apima bendradarbiavimą su partneriais, veiklų atranką, viešinimą, bendravimą su dalyviais.

Kultūros ministerija yra atsakinga už kultūros ir meno paslaugų, pritaikytų Socialinio recepto iniciatyvai, sutelkimą, Sveikatos apsaugos ministerija – už iniciatyvos įgyvendinime bendradarbiaujančių institucijų koordinavimą.

Daugiau informacijos apie Socialinio recepto projektą: čia

2023 m. Socialinio recepto iniciatyvos bandomasis projektas įgyvendintas Kauno, Šiaulių ir Vilniaus miestų bei Klaipėdos rajono savivaldybėse. Bandomajame projekte dalyvavo Kultūros ministerijai pavaldžios įstaigos – bibliotekos, muziejai, scenos meno įstaigos, pasiūliusios daugiau nei 50 įvairių senjorams pritaikytų kultūros ir meno edukacinio pobūdžio veiklų.

Aktualų straipsnį rasite: čia

Socialinio recepto jungtinio projekto projektų konkursas

Šiemet Socialinio recepto veiklas senjorams siūlančių savivaldybių geografiją numatyta išplėsti. Į iniciatyvos įgyvendinimą planuojama įtraukti visas susidomėjusias, taip pat ir nevyriausybiniame sektoriuje veikiančias kultūrosįstaigas iš 13-os Lietuvos savivaldybių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų, Anykščių, Biržų, Rokiškio, Telšių, Tauragės rajonų bei Druskininkų, Marijampolės, Visagino savivaldybių. Šiose savivaldybėse kultūros ir meno paslaugas teikiantys viešieji bei privatūs juridiniai asmenys galės dalyvauti Socialinio recepto jungtinio projekto projektų konkurse, kurį artimiausiu metu paskelbs ir administruos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Daugiau informacijos: čia

Daugiau klausimų galite užduoti:  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.