LR biudžeto lėšomis finansuojami projektai

Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas

Projekto tikslas – sukurti prielaidas naujai nemokamai pacientų pavėžėjimo paslaugai organizuoti ir teikti Lietuvoje.

Ši paslauga skirta pacientams nuvykti iki gydymo įstaigos ir grįžti namo. Priklausomai nuo paciento būklės, pavėžėjimo paslauga teikiama įprastu, pritaikytu neįgaliesiems arba specializuotu transportu. Automobiliu vienu metu gali vykti vienas arba keli pacientai.

Paslauga skirta asmenims:

  • kuriems nustatytas 55 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
  • 75 metų ir vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
  • asmenims, kuriems pavėžėjimo paslauga yra reikalinga dėl medicininių priežasčių. Ar pacientui reikalinga pavėžėjimo paslauga dėl medicininių priežasčių, nusprendžia siuntimą rašantis gydytojas.

Tam, kad užsisakytų pavėžėjimo paslauga, pacientas, pirmiausia, turi gauti siuntimą, užsiregistruoti pas gydytoją, tuomet skambinti ir užsisakyti pavėžėjimo paslaugą, sulaukti patvirtinimo trumpąja SMS žinute ir pasirinktu lauku laukti automobilio. 

Tikslinė projekto grupė:

Lietuvos Respublikos gyventojai (jų pagrindinis poreikis – patogiau naudotis specializuotomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis), sveikatos priežiūros specialistai ir kiti specialistai, dirbantys pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo srityje (jų pagrindinis poreikis – geresnės sąlygos teikti pavėžėjimo paslaugas).

Projekto vykdytojas: Greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Projektas vykdomas Kauno regione, dalyvaujant 22 parteriams – iš 14 savivaldybių įgaliotoms pavėžėjimą teikti įstaigoms.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.